Om oss

Föreningen har till uppgift att väcka intresse för hembygdsvården, sprida kännedom om bygdens kulturhistoria, verka för tillvaratagandet och bevarandet av de värden i form av fornlämningar, naturminnesmärken och kulturföremål som är ägnade att belysa folkliv och odlingshistoria. Föreningen vill även söka slå vakt om landskapsvården genom att stimulera sina medlemmar att...

Läs mer >

Nyheter

LJUSFEST I HÖSTMÖRKRET
Vi tänder marschaller
på och runt Lomsjön i Dammtorp
 
Fredag 14 oktober kl. 19.00
 

Läs mer >

 


Vi inbjuder till MILDAG lördag 17 september kl. 14 -17 vid milplatsen i Dammtorp, Tived. Servering av kolbullar, kaffe och kaka.
Tiveds Hembygdsförening hälsar alla välkomna!


Foto: Björn Palmqvist.


Öppet hus vid Hembygdsgården i Dammtorp söndag 24 juli kl. 10-15.
Våra byggnader öppna för besök.
Dekormålning på trä.
Kl. 13.00 underhåller Viibygubben, Ingvar Björck med historier från Sydnärke.

Kaffe med bröd serveras á 30:-.

Tiveds Hembygdsförening hälsar välkommen!

 

Nu närmar sig tiden när fjolårets mila i Dammtorp skall tömmas.
Om vädret tillåter tömmer vi milan lördag 30 april

hälsar ”miljobbarna”

För att komma till årsprogrammet klicka >> här <<

Det är torsdag morgon 14 oktober. Nu är det dags att tända årets kolmila. Ulla står beredd att ge miljobbarna klarsignal och så får vi se att milan skall döpas till...
Läs mer >> här <<

Vår hembygdsförening kunde, i och med de lättade
restriktionerna gällande pandemin, arrangera den årliga ljusfesten vid
hembygdsgården i Dammtorp. Två män i en båt, Roland och Conny, såg till
att med marschaller ljussätta på vattnet och runt Lomsjön. Marschaller,
eldstubbe och en eldkorg lös även upp gårdstunet. Allt gav ett

Läs mer >

 
 

Tiveds Hembygdsförening gav under ett antal år ut folkskolläraren och bygdeforskaren Göte Hellmans nedtecknade uppgifter om vår hembygd i en serie ”TIVEDEN - Bygd och människor”. Det blev tillsammans 12 häften, med intressant historia, beskrivning av bygd och människor samt med ett...

Läs mer >


Tiveds Hembygdsförening håller årsmöte lördag 24 april kl. 14.00 utomhus vid Hembygdsgården.
På grund av pågående pandemi gäller förhandsanmälan till ordförande, tel. 070 – 282 74 01.
Ytterligare information lämnas vid anmälan om deltagande.

 


Ett stort tack vill Tiveds Hembygdsförening rikta till Laxå kommun för bidragen vi fått, från den så kallade ortspengen, som lett till flera förbättringsåtgärder på vår hembygdsgård i Dammtorp.
 

Ulla Carlsson

Björn Palmqvist

Ordförande

Vice ordförande

 

Julhälsning>

 

På grund av pandemisituationen för närvarande har Hembygdsföreningens styrelse beslutat att ställa in de två sista programmen detta år. Det gäller alltså Ljuskvällen i höstmörkret fredagen den 16 oktober vid Hembygdsgården samt Julfesten fredagen den 4 december i Hembygdsgården.
 
Ordförande Ulla Carlsson tillsammans med övriga styrelseledamöter vill framföra ett...

Läs mer >


Fredagen den 25 september var det dags för föreningen att tända årets mila, som hade rests veckan innan. Och nog blev det en överraskning för föreningens sekreterare Gunlög Enhörning, att milan detta år skulle få namnet GUNLÖG!
 
Kolarbasen Roland Karlsson och föreningens ordförande Ulla Carlsson hade samlat ihop...

Läs mer >


Vill Du besöka vår mila och vara med när den tänds, så är Du välkommen till milplatsen vid Hembygdsgården i Dammtorp fredag 25 september kl. 10.00.

Välkommen hälsar Tiveds Hembygdsförening!

 

Visa fler