Om oss

Föreningen har till uppgift att väcka intresse för hembygdsvården, sprida kännedom om bygdens kulturhistoria, verka för tillvaratagandet och bevarandet av de värden i form av fornlämningar, naturminnesmärken och kulturföremål som är ägnade att belysa folkliv och odlingshistoria. Föreningen vill även söka slå vakt om landskapsvården genom att stimulera sina medlemmar att...

Läs mer >

Nyheter

Vi tänder vår kolmila i Dammtorp, Tived, torsdag 14 september kl. 10.00
Välkommen till miltändningen hälsar Tiveds Hembygdsförening.

 

Mildag arrangeras vid milan söndag 17 september kl. 13 – 17.
Försäljning av kolbullar, kaffe och kaka.
Alla hälsas hjärtligt välkomna till vår MILDAG i Dammtorp, Tived!
Tiveds Hembygdsförening

 

Ett Bildkåseri om TIVEDEN och NORRA SKARABORG samt premiärvisning av filmen TJÄDERSPEL

Fotografen Ola Högberg inleder kvällen med att berätta om Tivedens spännande och lockande natur. Det ser man inte minst i Tivedens Nationalpark. Men det finns också en lång historia med kända människor, som på olika sätt har påverkat utvecklingen...

Läs mer >

LJUSFEST I HÖSTMÖRKRET
Vi tänder marschaller
på och runt Lomsjön i Dammtorp
 
Fredag 14 oktober kl. 19.00
 

Läs mer >

 


Vi inbjuder till MILDAG lördag 17 september kl. 14 -17 vid milplatsen i Dammtorp, Tived. Servering av kolbullar, kaffe och kaka.
Tiveds Hembygdsförening hälsar alla välkomna!


Foto: Björn Palmqvist.


Öppet hus vid Hembygdsgården i Dammtorp söndag 24 juli kl. 10-15.
Våra byggnader öppna för besök.
Dekormålning på trä.
Kl. 13.00 underhåller Viibygubben, Ingvar Björck med historier från Sydnärke.

Kaffe med bröd serveras á 30:-.

Tiveds Hembygdsförening hälsar välkommen!

 

Nu närmar sig tiden när fjolårets mila i Dammtorp skall tömmas.
Om vädret tillåter tömmer vi milan lördag 30 april

hälsar ”miljobbarna”

För att komma till årsprogrammet klicka >> här <<

Det är torsdag morgon 14 oktober. Nu är det dags att tända årets kolmila. Ulla står beredd att ge miljobbarna klarsignal och så får vi se att milan skall döpas till...
Läs mer >> här <<

Vår hembygdsförening kunde, i och med de lättade
restriktionerna gällande pandemin, arrangera den årliga ljusfesten vid
hembygdsgården i Dammtorp. Två män i en båt, Roland och Conny, såg till
att med marschaller ljussätta på vattnet och runt Lomsjön. Marschaller,
eldstubbe och en eldkorg lös även upp gårdstunet. Allt gav ett

Läs mer >

Visa fler

Kontakta oss

 c/o Ulla Carlsson, Sanneruds Bygata 32, 695 97 TIVED
 Tiveds Hembygdsgård, Dammtorp, Tived
 070-282 74 01[email protected]