Bli medlem

Timmele Hembygdsförening är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.
Årsavgiften för medlemskap är 100 kr/vuxen.

Betala via Bg 302-3041, Swish 123 553 3484 eller kontant till kassören Lennart Johansson.
Ange namn för de inbetalningen gäller. Nya medlemmar och om dina kontaktuppgifter har ändrats - vänligen maila adress, tel och mailadress till [email protected].