STYRELSEN 2023

Ordf Lars Neuman
Kontaktperson vid uthyrning och guidning.
0702-46 09 41
[email protected]

Kassör Lennart Johansson
Kontaktperson medlemskap
0706-59 44 46
[email protected]

Sekr Claes-Göran Johansson
0707-35 22 15
[email protected]

Vice ordf Ann-Britt Gard-Börjeson
webredaktör och marknadsföring
0709-73 33 36
[email protected]

Margareta Josefsson
0709-45 34 55
[email protected]

Sara Johansson
0705-83 65 92
[email protected]