Om oss

Tångeråsa bygdeförening är den stora föreningen i den lilla bygden. Föreningen bildades 1986 och har som främsta uppgifter att främja bygdens intressen, bevara Tångeråsas historia och stärka gemenskapen mellan invånarna.

Idag har vi nästan 200 medlemmar som på olika sätt hjälper till att stödja föreningen. Det är dubbelt så många som...

Läs mer >

Nyheter

I det senaste numret av vårt informationsblad Tångeråsingen hittar du information om vad som händer här i Tångeråsa i höst. Varmt välkommen till oss!

Under hösten kommer vårt loppis i Tångeråsa bygdegård att vara öppet en söndag i månaden, nämligen 16/10, 20/11 och 11/12. Öppet 14.00 - 17.00.  Har du frågor eller har du saker du vill skänka? Ta i så fall kontakt med Yvonne Björk, tel. 070-317 02 01. Välkommen!

Vi har påbörjat arbetet att publicera text och bilder i den del av hembygdsportalen som kallas Bygdeband. Här finns nu många foton från äldre tider i Tångeråsa och information om olika gårdar i socknen. För att ta del av detta klicka här Bygdeband Tångeråsa

Om du har frågor...

Läs mer >

Visa fler