Musikfest på Trystorps slott

Ett villkor för Lekebergs kommuns kulturpris är att prispengarna ska användas till ”lokala kulturändamål”. 2016 års kulturpristagare, Ann-Britt Hedman Karlsson har valt att använda prissumman till två olika ändamål; dels till en studiecirkel ”Bli vän med din Smartphone och med Sociala medier” och dels till en Musikfest på Trystorps slott den
4 mars.

På Musikfesten kommer Anders Edlund och ett tiotal andra musikaliska vänner att bjuda på ett varierat musikutbud i Riddarsalen. Under kvällen serveras även en kvällsvickning i form av en kall buffé, samt kaffe med bit. Programmet startar 19.00.

Är du medverkande så betalar du inget. Är du däremot en gästande åhörare så kostar det hela 150:-/vuxen. Även om vi ryms många i Riddarsalen så är platserna begränsade. Först till kvarn gäller! Anmälan till Ann-Britt, 0582-710 23, 070-391 48 13 eller via e-post: norra-berg@telia.com.

 

Lekebergs kulturpris

På Tångeråsadagen den 4 september delades Lekebergs kommuns kulturpris ut. 2016 års pris gick till Ann-Britt Hedman Karlsson för hennes drivande arbete inom Tångeråsa bygdeförening. Prissumman på 10,000 kr tillfaller inte Ann-Britt själv, utan hon får istället bestämma hur pengarna ska användas. Enligt kommunens regler ska de gå till ett lokalt kulturändamål.

Göran Sundström. Priset delades ut av kultur- och bildningsnämndens ordförande Håkan Söderman (längst till vänster) och kultursekreterare Karin Adolfsson (längst till höger). I mitten ses Ann-Britt Hedman Karlsson och bygdeföreningingens ordförande Urban Larsson.Fotograf: Göran Sundström. Priset delades ut av kultur- och bildningsnämndens ordförande Håkan Söderman (längst till vänster) och kultursekreterare Karin Adolfsson (längst till höger). I mitten ses Ann-Britt Hedman Karlsson och bygdeföreningingens ordförande Urban Larsson.

Nämndens motivering till priset:
Ann-Britt har sedan starten 1986 varit medlem i Tångeråsa bygdeförening och är sedan lång tid tillbaka föreningens informationsansvarig och ledamot i styrelsen.

Ann-Britt har genom åren alltid haft ett stort engagemang inom föreningen och är ”spindeln i nätet”. Drivande och strukturerad bidrar hon till föreningens arbete. Via ett uppdrag som projektledare för Leaderprojektet ”Framtid Tångeråsa” bidrog Ann-Britt till att Tångeråsa bygdeförening 2014 kunde överta ägandet av Tångeråsa församlinghem, som idag har namnet Tångeråsagården, och Tångeråsa bygdegård. 

Ann-Britt är också initiativtagare till samarrangemanget med Edsbergs församling då man på söndagar och torsdagar sommartid håller kyrkan öppen med guidade visningar och kaffeservering i Tångeråsagården. Detta avlöses i juli av arrangemanget ”Juliöppet” då man håller öppet dagligen för bland annat guidade visningar, kaffeservering, hantverksbutik och olika programpunkter, t.ex. ”Barnens dag” på torsdagar. Ann-Britt är en ambassadör för Tångeråsa och hennes föreningsarbete bidrar till att Tångeråsa blivit ett populärt och intressant utflyktsmål under vår och sommar i Lekebergs kommun.

Text: Maria Sundström

Här finns bilder från Tångeråsadagen

Besök Tångeråsa

Välkommen till Tångeråsa. Här finns en unik träkyrka från 1290, ett välbevarat sockencentrum från andra halvan av 1800-talet, där ni även finner ett  bygdemuséum med  skolmuséum, lägenhet från 1940-talet,  samlingar från Tångeds IF mm. Här finns närheten till naturen med tre olika naturreservat, Trystorps ekäng, Skagershultsmossen och Fiskartorpets naturreservat. Ni kan även vandra på pilgrimsleden Munkastigen, cykla på MTB leder, koppla av och njuta av  lugnet och stillheten här ute. Självklart är ni även välkomna att ta del av de olika aktiviteter som ordnas ex. Sommaröppet, Tångeråsadagen, Cafékvällar, Julmarknad mm. Exakt vad som är på gång hittar ni  här på vår hemsida.

Är ni en större eller mindre grupp som vill besöka oss så finns bl.a. möjlighet att få särskild guidning av kyrkan och om ni vill kan det kombineras med andra aktiviteter ex. fika i Tångeråsagården. Guidning av kyrkan bokas antingen genom pastorsexp. i Edsberg, telefon 0585-82192 eller via Tångeråsa bygdeförening, telefon 0582-71023, 070-3914813. Bygdeföreningen  står för kaffeserveringen och erbjuder bl.a.  kaffe med hembakat kaffebröd alternativt kaffe och smörgås.

Välkomna!

Lite historik

Socknen har en vacker belägenhet, i anseende till de omväxlande löv-och barrskogarna, och av särdeles intagande natur är i synnerhet trakten omkring Trystorp.Omgiven av smärre, dels med barr och dels med lövträd beväxta höjder, samt å ena sidan begränsad av Logsjön,erbjuder den ögat en angenäm anblick.Västra delen av socknen däremot är av annan karaktär, bestående till större av stora mossar, varifrån all växtlighet synes hava flyktat,har den inga naturskönheter att förete.”

Citat ur lantmäteriauscultant Hampus Wetterströms beskrivning av Tångeråsa socken år 1845. Hela beskrivningen är återgiven i vänstermenyn.

 

 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter