Om oss

Tångeråsa bygdeförening är den stora föreningen i den lilla bygden. Föreningen bildades 1986 och har som främsta uppgifter att främja bygdens intressen, bevara Tångeråsas historia och stärka gemenskapen mellan invånarna.

Idag har vi nästan 200 medlemmar som på olika sätt hjälper till att stödja föreningen. Det är dubbelt så många som...

Läs mer >

Nyheter

I det senaste numret av vårt informationsblad Tångeråsingen hittar du information om vad som händer här i Tångeråsa den närmaste tiden. Varmt välkommen till oss!

Vi har påbörjat arbetet att publicera text och bilder i den del av hembygdsportalen som kallas Bygdeband. Här finns nu många foton från äldre tider i Tångeråsa och information om olika gårdar i socknen. För att ta del av detta klicka här Bygdeband Tångeråsa

Om du har frågor...

Läs mer >

Länsstyrelsen i Örebro län har producerat en film om hur man genomför ett lyckat fiberprojekt på landsbygden. Det krävs ett stort lokalt engagemang och driv för att lyckas och man har här valt att presentera vårt projekt här i Tångeråsa som ett gott exempel. Se filmen här via 

Läs mer >

Visa fler