Bli medlem

Man kan stödja bygdeföreningen och dess verksamhet genom en gåva eller genom att bli medlem.

Medlemsavgiften är 100 kronor. För medlemmar yngre än 26 år är medlemskapet avgiftsfritt. Medlemmar 80 år och äldre med fritt medlemskap 2012 är även i fortsättningen avgiftsbefriade.

Avgiften, eller gåvan, betalas in på bankgiro konto nr. 686-9424, eller direkt till kassör eller ordförande.

Välkommen att bli medlem!