Välkommen till Stuguns Hembygdsförening!

I vår hembygdsförening arbetar vi inom Stuguns socken med att skapa samhörighet och solidaritet mellan alla som bor här. Vi strävar att öka kunskapen om stugubygden och dess historia. Vi vill att alla stugubor skall vara stolta och tacksamma över att få bo här. Vi utgör en viktig hembygdslänk för stugubor i vida världen. I hembygdsvårdande syfte befäster och bevarar vi våra natur- och kulturminnen till gagn för nuvarande och kommande släktled.

Rel: 120707

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter