Om oss

Heimbygda är den regionala organisationen för 73 hembygdsföreningar i Jämtland och Härjedalen.

Vi ger stöd och råd till lokala hembygdsföreningar, vi uppmuntrar barn- och ungdomsverksamhet och vi engagerar oss i samhällsfrågor som har betydelse för regionens kulturarv och framtid.

Vi vill bevara kulturarvet, ge lokalsamhällets människor en röst och stärka samhörigheten mellan alla...

Läs mer >

Nyheter

Ny sockenkarta!

Det har länge saknats en karta över länets äldre indelning, sockenindelningen, som tills nyligen var i allmänt bruk och i alla tider varit grunden för människors hemhörighet. Kommunerna, församlingarna, fastighetsregistret, alla följde denna indelning.

Genom att inte längre finnas med på kartor och i offentliga handlingar börjar socknarna falla i glömska....

Läs mer >

RUS på remiss!

I höstas höll vi som bekant rådslag i alla kommuner och samlade in inspel om kulturarvet och det lokala engagemangets roll för hållbar regional utveckling, med anledning av att den regionala utvecklingsstrategin, RUSen, reviderades. Nu är den nya versionen ute på remiss! Ni hittar den här i...

Läs mer >

Ny information angående Heimbygdas årsmöte och rådslag!

Nu är nytt datum satt för Heimbygdas årsmöte. Det blir ett digitalt möte den 27 maj 18.00. Det kommer även att hålla ett övningsmöte innan detta för alla som vill träna. Mer information hittar ni i den kallelse som gått ut.  

Rådslaget flyttas fram till nästa vår. 

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]