Mottagare av Heimbygdas priser och utmärkelser vid årsmötet 25 mars 2023

Den första mottagaren av vårt nyinstiftade pris Årets kulturarvsbärare blev Gunilla Nilsson Edler, Nälden. Gunillas gedigna engagemang och gärning sträcker sig både över lång tid och många områden men främst har det genomsyrats av den lokala historien och kulturarvet, där hon suttit i styrelsen för bland annat Heimbygda, Teknikland och Jamtlis Gynnare. Gunilla har också varit en av de starka drivkrafterna för den lokala kvinnohistorien och kvinnorörelsen, bland annat som medgrundare till föreningen Meja. 
Gunilla får priset med följande motivering: 

"För att Gunilla i sitt gedigna och omfattande engagemang för länets, Östersunds och inte minst kvinnors historia, utgör själva sinnebilden av en kulturarvsbärare."

Vårt andra nyinstiftade pris var Årets hembygdsinnovatör och det delades ut till musikern och skådespelaren Jonas Jonsson från Föllinge. I fjol turnerade han runt i länet med föreställningen Min rätt till (j)orden tillsammans med Safoura Safavi, som handlade mycket om platsen som utgångspunkt och vad en hembygd kan betyda. Jonas släppte också ny skiva med sitt band Bedroom Eyes med bland annat hitten Store Blå, med text helt på jamska och med en mycket kreativ form av textning. Han fick priset med följande motivering:
"För att han på ett lika självklart som nytänkande sätt väver in sitt jämtländska kulturarv och sin hembygd i sina kreativa uttryck och produktioner och sprider det till nya målgrupper och nya platser." 
Jonas kunde inte vara med på plats men mötet fick avnjuta videon till Store Blå.

Årets hembygdsförening blev Ströms Hembygdsförening med följande motivering: 

"Ströms hembygdsförening har genom sitt arbete med att synliggöra det samiska kulturarvet i traditionell hembygdsgårdsmiljö visat hur det är möjligt för hembygdsrörelsen att gå i täten och åstadkomma förändring och ökad kunskap i vårt samhälle."

Årets hembygdsbok går till Lasse Johansson och Härjedalens fornminnesförening för boken Ovan skogen med följande motivering: 
"Vinnaren av årets hembygdsbok i Jämtland Härjedalen berättar på ett levande och engagerande sätt om sin hembygd. Ovan skogen, en bildskatt i svart och vitt gör vårt kulturarv tillgängligt på ett enkelt sätt. I boken kommer människor och platser till liv genom bilder i kombination med korta berättelser och läsaren får ta del av historiska milstolpar och personporträtt av personer från bygden.
Ovan skogen berättar om Västra Härjedalen men är av intresse även för de som inte har en direkt koppling till Härjedalen och kan intressera en bred grupp. Bilderna är många och berättelserna korta, men boken engagerar läsaren på ett lekfullt sätt och passar perfekt som coffee table book i vilket hem som helst!"

Heimbygdas byggnadsvårdspris i kategorin antikvarisk upprustning/god byggnadsvård gick i år till Josefin Klementsson Strickert och Magnus Strickert för deras arbete med gården som har fyra namn: Posten/På Sörsian/Klementssons/Stenvalls i Mittådalen, Ljusnedal.
På plats för att ta emot priset var Aili Stenvall. Anna Sara Stenvall, Josefin och Ingegerd Stenvall.
Motiveringen var följande: Gården Posten/På Sörsian/Klementssons/Stenvalls i Mittådalen har stor betydelse för förståelsen av den samiska bebyggelseutvecklingen inom sydsamiskt område. Projektet har genomförts med såväl stort engagemang och målmedvetenhet som förståelse för platsens stora kulturhistoriska värden. Arbetet har dels skett med metoder och material som tar stor hänsyn till byggnadernas historiska kvaliteter, dels med ambitionen att föra kunskapen om samiskt byggnadsskick vidare till en yngre generation.

Även byggnadsvårdskommittén hade ett nyinstiftat pris, Hederspris för synnerligen förtjänstfull gärning. Det delades för första gången ut till Stig Nilsson, timmerman från Kälom i Offerdal, med följande motivering: 
"Stig är en nestor inom svensk byggnadsvård, träkvalitet, timring och snickeri. Pedagogiskt och och prestigelöst har han genom åren delat med sig av sina kunskaper till hantverkare, byggnadsantikvarier och deltagare på byggnadsvårdsläger världen över."

Heimbygdas utmärkelse för utveckling och tolkning av det textila kulturarvet gick till Hanna Isaksson med följande motivering: Hanna är handvävare av rang. Med sitt stora intresse för textila tekniker och sin utbildning på Textilhögskolan i Borås genomför och utvecklar hon den textila traditionen på ett utmärkt sätt.

Heimbygdas utmärkelse för förtjänstfullt textilt arbete i hembygdsförening gick till Dräktgruppen i Åre med följande motivering: Dräktgruppen i Åre har under många år samlat in och sammanställt information om Åres sockendräkt på ett förtjänstfullt sätt. Det samlade materialet är unikt i sitt slag. 


Förening:

Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund

Skapad av: Kristina Ernehed (2023-05-05 15:04:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kristina Ernehed (2023-05-05 15:04:06) Kontakta föreningen