Om oss

I vår hembygdsförening arbetar vi inom Stuguns socken med att skapa samhörighet och solidaritet mellan alla som bor här. Vi strävar att öka kunskapen om stugubygden med dess historia, natur, växt- och djurliv. Vi vill att alla stugubor skall vara stolta och tacksamma över att få bo här. Vi utgör en viktig hembygdslänk för stugubor i vida världen. I hembygdsvårdande syfte befäster och bevarar vi våra natur- och kulturminnen till gagn för nuvarande och kommande släktled. Rel: 120707

I Stuguns Hembygdsförening är vi i år ca 110 medlemmar. I styrelsen är Jan-Robert Fresk, ordförande. Övriga i styrelsen är Karin Ungh, , Märet Sjödin, Per Häggkvist, Nils Persson, Marie Forsberg och Thord Sahlin.

 

Se även : https://www.facebook.com/Stugun/   och  https://www.facebook.com/groups/stugun/