Bli medlem

Stuguns hembygdsförening välkomnar alla nya medlemmar.

Betala 150:- SEK på bankgiro 117-3483 eller Swish: 123 170 44 44

Ange namn och postadress samt gärna telefon och e-post.

OBS: Inbetalning i senare delen av året gäller även för nästkommande år!