Om oss

Föreningen bildades den 25 november 1985 och tog då över en rad åtaganden från Sköldinge Bildningsråd. Bildningsrådet hade arrangerat hembygdsrelaterade arrangemang, i realiteten fungerat som en hembygdsförening i 36 år. Sköldinge och Lerbo är två gamla socknar som förenats i föreningen. I Sköldinge socken ingår Sköldinge och Valla tätorter, som...

Läs mer >

Nyheter

Hälsning från styrelsen

År 2020, då nästan all medlemsverksamhet låg för fäfot på grund av pandemin. Vi kan bara hoppas att nästa år  innebär lättnader genom den kommande vaccineringen.

Årsskrift 2022

Styrelsen vill bara meddela att arbetet med text och bilder till årsskriften har påbörjats. Skriften blir en kalender och ska vara tryckt under november.  Någon presentation av temat och innehållet lär det inte bli.  
Vi arbetar också med ett program för vår, sommar och höst där utomhusaktiviteter planeras.  Det är...

Läs mer >

Kantorps gruvfält

Sedan september 2018 har föreningen övertagit ansvaret för det f.d. gruvområdet, Kantorp i Sköldinge. Sedan år 2000 var det Sköldinge skola som hade ansvaret för området. Under åren har skolans mellanstadieelever under ledning av läraren Sören Filipsson skött om det f.d. gruvfältet. Han är numera pensionär och samarbetar med hembygdsföreningen...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]