Om oss

Sköldinge-Lerbo hembygdsförening bildades den 25 november 1985 och tog då över en rad åtaganden från Sköldinge Bildningsråd. Bildningsrådet hade arrangerat hembygdsrelaterade arrangemang, i realiteten fungerat som en hembygdsförening i 38 år. Sköldinge och Lerbo är två gamla socknar som förenats i föreningen. I Sköldinge socken ingår Sköldinge och Valla tätorter, som tidigare ingick i Sköldinge kommun. Sedan den stora kommunreformen år 1971 ingår socknarna i Katrineholms kommun. I Triangelhuset i Valla har föreningen ett uppvärmt arkivrum i fastighetens källare. (Se nedanstående bild). Sedan årsmötet den 11 mars 2009 har föreningen namnändrats till Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening enligt förslag från en medlem. [email protected]Image

På Storgatan i Valla hur föreningen av KFAB en källarlokal som arkiv. Där kan vi tyvärr inte ta emot post Foto: Hans Bergh.