Vill du stödja Skärkinds bokprojekt? Och samtidigt få boken!

Nu startar vi en så kallad Gräsrotsfinansiering (efter engelskans Crowdfunding).
Det är ett sätt att få ekonomi till att kunna skapa något som andra har glädje av. Det sker genom att man betalar i förväg för att då garantera att man får varan. Detta kan kombineras med gåvotillfälle för att sponsra ett intressant projekt.

Skärkinds hembygdsförening håller på att skapa en bok om Skärkinds bygd. Det är en bok med minnesbilder, berättelser, beskrivningar, historiska fakta och en och annan skröna. Med målet att det ska finnas något av intresse för alla. Det finns en bra grundplåt men dessa pengar räcker inte ända fram till tryckning. Så därför gör vi nu, förhoppningsvis med din hjälp, ett försök till gräsrotsfinansiering. Efter kontakt med bokförlaget så uppskattar vi att vi behöver få in ytterligare ca 40 000 kr. Vår förhoppning är att boken kan gå i tryck under hösten 2024 eller möjligen 2025. Prisidén är att boken ska kosta 350 kr, max 400 kr.

Du kan hjälpa oss genom att donera en summa till Skärkinds Hembygdsförening och på så sätt få en bok när den kommer ut.

Vi ger tre olika val:

1. Donera 350 kr och du får en bok, oavsett bokens pris i slutändan.

2. Donera 500 kr och stötta bokprojektet och få en signerad bok.

3. Donera 1000 kr och stötta Skärkinds hembygdsförening samt bokprojektet och du får, förutom en signerad bok, ditt namn tryckt som gåvogivare i boken.

Vi förbinder oss att:

¤ skicka eller leverera boken hem till dig, om det framkommer namn och adress då du sätter in summan på Bankgiro eller via Swish.

¤ om boken, mot förmodan, inte skulle bli tryckt så betalar vi tillbaka hela summan.

¤ om det blir pengar över efter att boken är tryckt, så garanterar vi att pengarna går till hembygdsföreningens arbete med att underhålla, renovera befintliga byggnader och eventuellt nybygge (exempelvis finns ett stort behov av ett lite större samlingsrum som vi kan bjuda in besökare till).

Bg 645–5851 Skriv ”Bok” i meddelande-raden samt namn och adress!

Swish 0706503716 (Christina Karlsson) Skriv ”Bok” som meddelande samt adress!

Vid frågor kontakta ordförande i Skärkinds hembygdsförening Christina/Chia Karlsson, via hemsidan www.hembygd.se/skarkind eller ring Chia på 0706503716

Projektansvarig för boken: Elsa-Maria ([email protected]) /för Skärkinds hembygdsförening.


Förening:

Skärkinds Hembygdsförening

Skapad av: Elsa-Maria Nillroth (2024-03-10 17:41:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Elsa-Maria Nillroth (2024-03-10 17:41:12) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 Skärkinds hembygdsförening c/o Chia Karlsson, Herseberga 2, 61792 Norsholm
 Lilla Skävid, Skärkind
 0706503716[email protected]