Bli medlem

Som medlem är du välkommen att delta i våra populära vårvandringar och andra aktiviteter.

Medlemsavgiften är 100 kr per person och år, för familj 200 kr. Sätt in på Bg 645-5851 och glöm inte skriva ditt namn och gärna var du bor. Vill du ha meddelanden via e-post så skriv även din e-postadress.

Bidrag mottages tacksamt.

Även som passiv medlem så stödjer du föreningens verksamhet, vilket gör det möjligt för föreningen att bevara och visa bygdens kulturskatter.

Vill du vara en mer aktiv medlem? Det finns platser kvar både i styrelsen och i arbetskommittén.