BIDRAG VILLKORAS MED SVART MÖLLA!

Nu i början på april pågår en beslutsprocess inom två enheter på länsstyrelsen. Vi söker medel dels genom landsbygdsprogrammet (Kristianstad) och dels hos kultur o miljöenheten (Malmö). En lång historia slutar med att om vi ska få bidrag till renoveringen av kvarnhuset så kräver kultur och miljö att möllan ska kläs med svart papp i liggande våder!
Vi har fått ge oss på denna punkt. Vi anser att det är viktigare att möllan bevaras än frågan om röd eller svart. Vi beklagar att vi inte lyckades bibehålla den röd.
Det är en omfattande renovering som planeras av kvarnhuset samt nya vingar. Kostnadsberäkningen slutar på 4,6 Mkr! Nu hoppas vi att inte någon av finansiärerna reducerar sitt bidrag. Det visar sig inom kort.
Mer information inom kort!

Möllan i kvällssol

Förening:

Rönnebergs Härads Hembygdsförening

Skapad av: Per Magnuson (2020-04-01 06:12:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rönnebergs Härads Hembygdsförening (2022-02-23 10:41:25) Kontakta föreningen