Om oss

Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen och är en del av en rikstäckande organisation bestående av Sveriges hembygdsförbund och 26 regionala förbund. 

Skånes hembygdsförbunds 105 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar. Själv arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang. Skånes hembygdsförbund förvaltar...

Läs mer >

Förbundsstämma 2021

Medlemsföreningar och enskilda medlemmar hälsas välkomna till årets stämma, som hålls digitalt torsdagen den 28 oktober, kl. 18 - 20.

Medlem? Här hittar du allt du behöver veta!

 

 

Kulturarvsfika - tema biologisk mångfald

Torsdagen den 4 november håller vi det andra samtalet i den digitala samtalsserie, som vi kallar kulturarvsfika! Utifrån temat biologisk mångfald samtalar personer från hembygdsrörelsen och andra med samma passion, under 30 minuter. Denna gång består panelen av Sven Jensén, ekolog och ordförande i Skånes hembygdsförbund, Ingvar Nilsson, ekolog mm och Susanne Gäre, journalist...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Förbundsstämma

October 28, 2021, 6:00 PM - October 28, 2021, 8:00 PM

Välkomna till Skånes hembygdsförbunds förbundsstämma torsdagen den 28 oktober kl. 18 - 20

Årets stämma hålls digitalt, via Zoom. Vi välkomnar, precis som vanligt, såväl ombud som medlemmar. För att delta behövs en dator med kamera och mikrofon samt stabilt internet. En surfplatta går också bra. Med mobiltelefon blir det däremot...

Läs mer >

Kulturarvsfika - tema biologisk mångfald

November 4, 2021, 3:00 PM - November 4, 2021, 4:00 PM

Välkommen att ta del av höstens digitala samtalsserie, som vi kallar kulturarvsfika! Utifrån ett givet tema samtalar personer från hembygdsrörelsen och andra med samma passion, under 30 minuter. Ni som lyssnar har sedan möjlighet att dela med er av era kunskaper eller ställa frågor till panelen. Denna består den 4 november,...

Läs mer >

Skånsk bronsålder - föredrag

November 9, 2021, 1:00 PM - November 9, 2021, 4:00 PM

I den föredragsserie vi arrangerar tillsammans med Historiska museet vid Lunds universitet är det nu dags för en eftermiddag om bronsålder. Vi kallar den ”Från det lilla till det stora – skånsk bronsålder från den enskilda individen till den europeiska kontexten”. Anna Tornberg, forskare i Historisk osteologi, föreläser om skånsk...

Läs mer >

Länsstyrelsens stöd till hembygdsgårdar - infomöte

November 10, 2021, 2:00 PM - November 10, 2021, 3:00 PM

Länsstyrelsen Skåne utlyser 2 400 000 kronor för att stimulera investeringar som syftar till att tillgängliggöra hembygdsgårdar. Utlysningen riktar sig till föreningar, och projekten ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden. Vid mötet berättar personal på Länsstyrelsen mer. Information om stödet.

Läs mer >

Arkivens dag

November 13, 2021, 10:00 AM - November 13, 2021, 3:00 PM

Temat för årets Arkivens dag är ”Röster i arkiven”. Det valdes förstås med tanke på att det första valet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor hölls just denna höst, för 100 år sedan. Vi är en av arrangörerna till Arkivens dag på Arkivcentrum Syd. Programmet, som...

Läs mer >

Arkivens dag, digitalt

November 13, 2021, 1:00 PM - November 13, 2021, 4:00 PM

Temat för årets Arkivens dag är ”Röster i arkiven”. Det valdes förstås med tanke på att det första valet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor hölls just denna höst, för 100 år sedan. Skånes hembygdsförbund är en av arrangörerna till Arkivens dag på Arkivcentrum Syd och...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]