Skånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 105 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar. Själv arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang. Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar, detta sker bl.a. med hjälp av ett årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne. Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger!

En ny hemsida är under uppbyggnad, varför en del saker tyvärr inte fungerar som de skall på denna sida för tillfället. T.ex. är inte listan över föreningar och museer, som man når via vänstermenyn, komplett. Använd istället den nya hembygdsportalens sökfunktion för att hitta föreningar nära dig!

 

Lär dig att skapa och redigera film med enkel teknik!

Välkommen till en kurs om hur man med hjälp av enkel teknik kan producera och redigera film! Kursen ges på Fridhems folkhögskola både den 2 och den 12 oktober – välj vilken dag som passar dig bäst! Välkommen!

Inbjudan filmkurs

Styrelsemöten ht 2018

Under hösten träffas Skånes hembygdsförbunds styrelse följande datum:

7/9, 19/10 och 7/12

Förvaltningsutskottet, som bereder frågor till styrelsen, träffas följande datum:

20/8, 2/10 och 13/11

Tänk på att vissa handlingar, som ansökan om medlemskap och skrivelser, behöver komma till kansliet i tid för att kunna behandlas på mötena.

Kommande kurser och arrangemang!

Sommaren och hösten bjuder på många olika kurser, temadagar och publika arrangemang. Se hela kursutbudet i vårt senaste utskick.

Inbjudningar och program:

Ängaliv 2018

Inbjudan grönt kulturarv Alnarp 2018 OBS! Kursen är fullbokad.

Inbjudan Kulturarvsdagen Ballingstorp – Dela kulturarvet!

Seminarium om folkbildning

Inbjudan filmkurs

Inbjudan Bygdebandskurs

Inbjudan Skånska Bokmässan 2018

 

Tävla och vinn!

För tredje året i rad arrangerar Skånes hembygdsförbund en tävling på Instagram – den här gången med tema ”Mellanrum”. Det är upp till dig att tolka temat i en bild. Nytänkande premieras! Posta ditt tävlingsbidrag senast den 31 januari 2019 för att vara med och tävla om en halvdagsutbildning i landskapsfotografering med fotograf Sven Persson. Läs mer om tävlingen här!

Stämma och jubileumsfest

Lördagen den 5 maj hälsar vi medlemsföreningar, enskilda medlemmar och inbjudna gäster välkomna till årets förbundsstämma. Till det stora jubileumskalas som föregår stämmoförhandlingarna är allmänheten också bjuden! Det blir mingeltorg på torget i Broby med lekar, veteranfordon, kulturväxter, biodling, utdelning av Lengertz kulturpriser och en 19 meter lång tårta (!). Arrangemanget är ett samarrangemang mellan Göinge hembygdsförening, som fyller 100 år och Skånes hembygdsförbund, som fyller 90! Välkomna alla mellan 9 och 13!

Medlem? Här hittar du mer info.

 

Vinnare fototävling

Så har vi utsett våra vinnare i Instagram-tävlingen ”landskapande”. Fem kreativa personer har vunnit en halvdagskurs i landskapsfotografering med fotograf Sven Persson.
Grattis Yvonne, Caroline, Azzam, Hubert och Andreas!

Här finns juryns motiveringar (ny sida)

Inbjudan kretsmöten

Välkomna, alla medlemsföreningar, till vårens kretsmöten. De äger rum i åtta fantastiska miljöer mellan den 22 mars och den 12 april. Välkomna att anmäla er!

Inbjudan våren 2018

Kontext – nyheter

Till projektet KONTEXT – att låta tingen tala har vi knutit en projektsamordnare, sex kommuner och nio föreningar! Projektsamordnare Malin Pehrsson började den 1 januari. Burlövs kommun, med Bara härads hembygdsförening, Åstorps kommun, med Kvidinge sockens och Åstorps hembygdsföreningar, Klippans kommun, med Klippans och Riseberga-Färingtofta hembygdsföreningar, Svalövs kommun, med Röstånga turist- och hembygdsförening, Landskrona kommun, med Hvens och Rönnebergs härads hembygdsföreningar samt Osby kommun, med Osby hembygdsförening, är de som ska utveckla metoder för att berätta om föremål i hembygdsrörelsens samlingar och utställningar på nya sätt, för nya målgrupper. Men projektet är inte till bara för dessa föreningar och kommuner – det ska komma hela hembygdsrörelsen till del. Mer info kommer!

Mer om projektet

Nya på kansliet

Nu är vi fler på kansliet! Åsa Andersson arbetsprövar hos oss mellan november 2017 och maj 2018. Åsa är utbildad arkeolog och inbiten släktforskare. Hon går nu igenom vårt omfattande topografiska bibliotek och för in information om medlemsföreningarnas artiklarna i ett register. Malin Pehrsson är museolog och socialantropolog och kommer närmast från en tjänst på Kulturen i Lund. Hon är anställd som samordnare för projektet KONTEXT – att låta tingen tala, mellan januari 2018 och juni 2019.

Varmt välkomna båda två!

 

Utlysning 2018 – Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur

2018 är Europaåret för kulturarv och Skånes hembygdsförbund firar 90 år. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma en person som under sin livstid gjorde en stor gärning inom kulturmiljövården, Evald Gustafsson (1927-1993). Han var landsantikvarie i Malmöhus län 1962-1975, därefter länsantikvarie och slutligen överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. En minnesfond handhas av Skånes hembygdsförbund.

Ur Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur delas i år ut ett stipendium på 50 000 kronor. Syftet är att möjliggöra eller belöna en kulturgärning, som främjar skånsk byggnadsvård, t.ex. genom forskning, opinionsbildning eller restaurering.

Ansökan med uppgift om det arbete/verk som avses samt uppgifter om hur medlen kommer att användas ska vara Skånes Hembygdsförbund tillhanda senast 20 mars 2018.

Ladda ner en pdf om utlysningen här.