Skånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 105 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar.  Själva arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang. Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar, detta sker bl.a. med hjälp av ett årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne. Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!

Nya på kansliet

Nu är vi fler på kansliet! Åsa Andersson arbetsprövar hos oss mellan november 2017 och maj 2018. Åsa är utbildad arkeolog och inbiten släktforskare. Hon går nu igenom vårt omfattande topografiska bibliotek och för in information om medlemsföreningarnas artiklarna i ett register. Malin Pehrsson är museolog och socialantropolog och kommer närmast från en tjänst på Kulturen i Lund. Hon är anställd som samordnare för projektet KONTEXT – att låta tingen tala, mellan januari 2018 och juni 2019.

Varmt välkomna båda två!

 

Utlysning 2018 – Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur

2018 är Europaåret för kulturarv och Skånes hembygdsförbund firar 90 år. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma en person som under sin livstid gjorde en stor gärning inom kulturmiljövården, Evald Gustafsson (1927-1993). Han var landsantikvarie i Malmöhus län 1962-1975, därefter länsantikvarie och slutligen överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. En minnesfond handhas av Skånes hembygdsförbund.

Ur Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur delas i år ut ett stipendium på 50 000 kronor. Syftet är att möjliggöra eller belöna en kulturgärning, som främjar skånsk byggnadsvård, t.ex. genom forskning, opinionsbildning eller restaurering.

Ansökan med uppgift om det arbete/verk som avses samt uppgifter om hur medlen kommer att användas ska vara Skånes Hembygdsförbund tillhanda senast 20 mars 2018.

Ladda ner en pdf om utlysningen här.

Kontext – nyheter

Till projektet KONTEXT – att låta tingen tala har vi nu knutit en projektsamordnare, fem kommuner och åtta föreningar! Projektsamordnare Malin Pehrsson har börjat den 1 januari. Burlövs kommun, med Bara härads hembygdsförening, Åstorps kommun, med Kvidinge sockens och Åstorps hembygdsföreningar, Klippans kommun, med Klippans och Riseberga-Färingtofta hembygdsföreningar, Svalövs kommun, med Röstånga turist- och hembygdsförening samt Landskrona kommun, med Hvens och Rönnebergs härads hembygdsföreningar är i båten. KONTEXT handlar om nya sätt att berätta om föremål i hembygdsrörelsens samlingar och utställningar.

Mer info

50:e omgången Lengertzpristagare utsedda!

2017 års kulturpris ur William Lengertz kulturprisfond går till Peter Wallström, konst, och Sven Rosborn, litteratur. Peter Wallström är målare och tecknare. Han får priset för att hans bilder ”utvecklas i betraktarens ögon till berättelser, historier eller sagor”. Sven Rosborn får litteraturpriset för boken ”Det medeltida Malmö – Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia”.

Så här glada var de båda pristagarna när de tog emot priset i Degeberga hembygdspark i samband med invigningen av en utställning om stiftaren William Lengertz. Det är i år 50 år sedan Skånes hembygdsförbund delade ut priset för första gången. Besök gärna utställningen – den finns på plats under hela sommaren.

Mer om Lengertzpristagarna
Om Degeberga hembygdspark

20170606_131730-1Fotograf: 20170606_131730-1

Fototävling – landskapande

Tävla med oss! Ta en bild där du tolkar temat ”landskapande”. Posta den på Instagram senast den 15 december 2017. Du kan vinna en halvdagskurs i landskapsfotografering med fotograf Sven Persson. Vi ser fram emot ditt bidrag!

Mer information och tävlingsvillkor

 

 

 

 

 

Nya tider för hembygdsrörelsen

Sveriges Hembygdsförbund är en av Sveriges största folkrörelser med nära en halv miljon medlemmar. Vid stämman i Uddevalla i slutet av maj bestämdes att fokusområden under kommande år är förenings- och demokratiutveckling, barn och unga samt landskapets förändring i stad och landsbygd.

Efter remisser och ingående arbete, lett av bland andra Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund, antogs också en ny vision:

En levande hembygd öppen för alla
•vi ska värna kulturarvet över tid
•vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
•vi ska verka i lands- och stadsbygd
•vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund med 106 anslutna föreningar och Maria Norrfalk, nyvald ordförande för Sveriges Hembygdsförbund.Fotograf: Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund med 106 anslutna föreningar och Maria Norrfalk, nyvald ordförande för Sveriges Hembygdsförbund.

Sven Jensén, ordförande för Skånes hembygdsförbund med 106 anslutna föreningar och Maria Norrfalk, nyvald ordförande för Sveriges Hembygdsförbund.

Nya medlemsföreningar!

Vi hälsar Norra Grönby mölleförening och Göinge Slåttersällskap varmt välkomna till vår växande skara!

På vägen mellan Norra Grönby och Lemmeströ ligger en ståtlig vindmölla av Holländare-typ. Möllan byggdes under drygt ett års tid, 1889 – 1890, och förvaltas idag av Norra Grönby mölleförening. Förutom att genomföra restaureringar och renoveringar av möllan håller föreningen även öppet hus på Möllornas Dag den 2 juli och vid förfrågningar. Läs mer på föreningens hemsida, där man även kan hitta en fin beskrivning av hur en vindmölla fungerar och till och med starta vingarna!

Pia SanderFotograf: Pia Sander

Göinge slåttersällskap ordnar föreläsningar och praktiska aktiviteter kring ängsskötsel, som denna liekurs som hölls i Broby 2015.

Göinge slåttersällskap bildades 2014, och arbetar både praktiskt och teoretiskt för slåtterängarnas bevarande. Genom att t.ex. delta i slåtterdagar och arrangera föredrag om lien och dess användning vill man förmedla kunskap om landskapsvård och ängens betydelse för den biologiska mångfalden. Sällskapet sammanställer även en välfylld aktivitetskalender över slåtterarrangemang, som man kan hitta på deras hemsida.

Tävlingen Hemliga landskap är avgjord!

Under Hembygdens år kunde man delta i vår fototävling Hemliga landskap. Bland femtio bidrag har nu fem vinnare utsetts. Första priset går till Berit ”Bi” Svanberg, och motiveringen lyder:

Berit ”Bi” Svanberg tilldelas första pris i Skånes hembygdsförbunds fototävling ”Hemliga landskap”. Hon får priset för att hon skapat ett mikrolandskap som öppnar blicken för det lilla landskapet, det obemärkta, som rymmer ljus och mörker, okänt och bekant. Bilden påminner oss om att ta sig tid att se. Utan snigeln hade den kunnat förväxlas med en flygbild över ett kanjonlandskap i en helt annan världsdel. Bilden har ett väl avvägt och välkomponerat utsnitt. De tre stenarna och snigelns placering skapar balans. Skarpa kantiga linjer omsluter en fulländad spiralvriden snäckform. Få element och en begränsad färgskala är andra kvalitéer. Förstapristagaren premieras också för den lilla text som följer med bilden; ”Du anar inte vilket jobb jag haft för att ta mig in här!”

"Du anar inte vilket jobb jag haft för att ta mig in här!" Foto: Berit "Bi" Svanberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fem vinnarna vinner en halvdagskurs med landskapsfotograf Sven Persson.

Här finns alla vinnarbilder och motiveringar.

Hembygdsrörelsen som röst och aktör i samhällsutvecklingen

Lyssna till ett panelsamtal om vad hembygder kan vara och om hembygdsrörelsen som röst och aktör i samhällsutvecklingen! Madeleine Brandin, arkitekt och författare, Kerstin Weman Thorell, journalist och Sven Jensén, ekolog och ordförande i Skånes hembygdsförbund, samtalar. Samtalet spelades in på Arkivcentrum Syd när Arkivens dag firades den 12 november.

Skånska bokmässan

Lördagen den 15 oktober samlades hembygdsföreningar, förlag, författare och andra bokintresserade på den tredje upplagan av Skånska bokmässan. Årets tema var hembygdsböcker och bokutgivning, med bl.a. seminarier om formgivning och hur det är att vara redaktör för en skrift eller bok. Arrangemanget var ett samarbete mellan Skånes hembygdsförbund och Författarcentrum Syd, och gick av stapeln på Arkivcentrum Syd i Lund. Artikel i Skånska Dagbladet 

Foto: Maria CasagrandeFotograf: Foto: Maria Casagrande

Skånes Arkivförbund deltog på bokmässan, som hade hembygdsböcker och bokutgivning som tema.