Skånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 105 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar.  Själva arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang. Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar. Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!

Ny medlemsförening!

Med det nya året hälsar vi också Önnestadsortens hembygdsförening välkomna som ny medlemsförening! Föreningen har ca 250 medlemmar och i Önnestad, några km nordost om Kristianstad, förvaltar och visar man en ryggåsstuga. Man ger även ut en årsskrift och arrangerar  flera olika aktiviteter så som bildvisningar, Hembygdsdag och visningar av stugan. Hjärtligt välkomna till vår medlemsskara, som därmed består av 105 föreningar!

Önnestadsortens hembygdsföreningFotograf: Önnestadsortens hembygdsförening

Hembygdsstugan i Önnestad

Vårens kurser och arrangemang

Efter årsskiftet väntar en vår fylld med spännande kurser – berättaraktiviteter, folktro, digitala betalningssätt, kretsmöten, ordförandeträffar och mycket mer. Läs hela kursutbudet här.

Hembygdsrörelsen som röst och aktör i samhällsutvecklingen

Lyssna till ett panelsamtal om vad hembygder kan vara och om hembygdsrörelsen som röst och aktör i samhällsutvecklingen! Madeleine Brandin, arkitekt och författare, Kerstin Weman Thorell, journalist och Sven Jensén, ekolog och ordförande i Skånes hembygdsförbund, samtalar. Samtalet spelades in på Arkivcentrum Syd när Arkivens dag firades den 12 november.

Ny medlemsförening!

Vi välkomnar Limhamns museiförening till vår växande medlemsskara, som därmed består av 104 föreningar! Föreningen förvaltar bl.a. ett soldattorp från början av 1800-talet, där delar av huset bevarats i ursprungligt skick. Man visar även utställningar och har olika typer av evenemang vid torpet, så som Sillens dag och Midsommarfest. På föreningens hemsida http://limhamnsmuseum.se kan man även titta i föreningens stora, digitala fotoarkiv.

Fiskehamnen vintern 1940, fotograf: okänd. Bild från Limhamns museiförenings fotoarkiv.

Skånska bokmässan

Lördagen den 15 oktober samlades hembygdsföreningar, förlag, författare och andra bokintresserade på den tredje upplagan av Skånska bokmässan. Årets tema var hembygdsböcker och bokutgivning, med bl.a. seminarier om formgivning och hur det är att vara redaktör för en skrift eller bok. Arrangemanget var ett samarbete mellan Skånes hembygdsförbund och Författarcentrum Syd, och gick av stapeln på Arkivcentrum Syd i Lund. Artikel i Skånska Dagbladet 

Foto: Maria CasagrandeFotograf: Foto: Maria Casagrande

Skånes Arkivförbund deltog på bokmässan, som hade hembygdsböcker och bokutgivning som tema.

Hembygdens helg på Skansen!

Hembygdens helg på Skansen blev ett ståtligt firande av vår rörelse med anledning av 100-årsjubileet. Fjorton personer från föreningar, styrelse och kansli kom att representera Skåne.

Monica Lundgren, Örkelljunga hembygdsförening, berättade bl.a. om odling och integration. Foto: Olavi Olson

Monica Lundgren, Örkelljunga hembygdsförening, ledde samtal kring mat, odling och integration. Gunvor Persson, Majvi Olofsson och Karin Blomqvist från Othinslunda hembygds- och borstmuseum, demonstrerade borstbinderi och sålde sina handtillverkade borstar. Marika Jardert, Föreningen Olivedal år 1880, ledde tillsammans med Pia Sander lekar där naturen användes som redskap. Sven Jensén och Gun Larsson berättade, tillsammans med Kronobergs läns hembygdsförbund, om ängsskötsel och man kunde prova på att slå med lie.

Landskapsfotograf Sven Persson, geograf Margareta Fries och Sven Jensén, nu i egenskap av ekolog, höll dessutom tre korta föredrag om förändringar i det skånska landskapet. Vid vårt Hembygdstivoli presenterade Olavi Olson, Peter J. Olsson och Maria Casagrande skånsk hembygdsrörelse. God hjälp hade vi också av Gunilla Kärrdahl från Göinge hembygdsförening som ledde besökarna till våra platser på Skansen. Många provade rundan som vi tillsammans med sju andra hembygdsförbund tagit fram för Tidsmaskinen, med tema Mötesplatser. Ytterligare tjugo regionala förbund visar upp sin verksamhet och sina föreningar på sitt sätt och på lördagskvällen var det stor fest. www.hembygd.se/skansen.

 

 

Ängaliv 2016

Ännu en sommar har vi genomfört publika arrangemang om ängsskötsel, ängens växter och deras betydelse för biologisk mångfald. Projektet Ängaliv drivs gemensamt av Göinge hembygdsförening, Glimåkra hembygdsförening, Örnanäs kulturreservat och Skånes hembygdsförbund. Här några bilder från arrangemangen på Ballingstorp och på Sporrakulla. Fotograf Gun-Inger Arvidsson.

Boka vandringsutställning!

Nu erbjuder vi, tillsammans med Swelo Mediaproduktion och fotograf Sven Persson, en vandringsutställning på temat Skånes landskap i förändring. Utställningen är en berättelse i bilder med korta bildtexter. Till utställningen kan man också boka föredrag. Ni kan boka upp till 10 veckor till en kostnad av 250 kr/vecka.

Läs mer och boka era veckor!

 

 

 


Fosie, Malmö 1954-09-19 / 2013-08-20

Utanför Malmö togs den vänstra bilden 1954 i ett typiskt skånskt slättlandskap med pilevall och kyrkbyn Fosie i bakgrunden. Idag har Malmö expanderat kraftigt och Fosie ligger som en stadsdel i sydöstra delen av staden. Miljonprogrammets hyreshus byggdes på åkrarna och den gamla landsvägen har blivit en stadsgata omgiven av parkmark och planteringar. En omvandling av landskapet som är svår att föreställa sig utan bilderna.
© Sven Persson / swelo.se

 

Stipendium Evald Gustafssons minnesfond

Skånes Hembygdsförbunds styrelse har beslutat att tilldela Föreningen Skånska gårdar stipendium ur Evald Gustafssons minnesfond för skånsk byggnadskultur 2016.

Föreningen Skånska gårdar vill utbreda och vidmakthålla intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner.

På ett utmärkt sätt lever föreningen upp till sitt motto. Sedan över 40 år (!) verkar man med att inspirera och ge handfasta råd till den som har en gammal skånelänga. Läs mer om föreningens verksamhet och hela motiveringen här.

Det är med stor glädje Föreningen Skånska Gårdar tilldelas detta stipendium.

2016 års Lengertzpris i konst

Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund har beslutat att utse Johan Röing till pristagare av Lengertz konstpris 2016.

Johan Röing tilldelas priset ”för att han under trettio år utvecklat ett ömsint konstnärskap bottnat i traditionellt trähantverk. Hans både enkla och raffinerade skulpturer, ofta människor och djur, berör, roar och oroar”.  Läs hela motiveringen.

Här ses Johan tillsammans med sin skulptur Sputnik.