Skånes Hembygdsförbund

Välkommen!

Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 106 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar.  Själva arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang. Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar, detta sker bl.a. med hjälp av ett årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne. Se vad som händer i aktivitetskalendern här till höger eller använd listan över föreningar i vänstermenyn för att hitta till en förening nära dig!

Hembygdsbussen

Nu prövar vi ett nytt koncept kallat Hembygdsbussen. Under en heldag, den 11 juni, erbjuds familjer från Malmö att följa med på en resa till några av hembygdsrörelsens alla fantastiska miljöer. Det blir museer, väderkvarnar, tegelbruk och gamla brandbilar, men också bus och bad. Läs mer!

Nya medlemsföreningar!

Vi hälsar Norra Grönby mölleförening och Göinge Slåttersällskap varmt välkomna till vår växande skara!

På vägen mellan Norra Grönby och Lemmeströ ligger en ståtlig vindmölla av Holländare-typ. Möllan byggdes under drygt ett års tid, 1889 – 1890, och förvaltas idag av Norra Grönby mölleförening. Förutom att genomföra restaureringar och renoveringar av möllan håller föreningen även öppet hus på Möllornas Dag den 2 juli och vid förfrågningar. Läs mer på föreningens hemsida, där man även kan hitta en fin beskrivning av hur en vindmölla fungerar och till och med starta vingarna!

Pia SanderFotograf: Pia Sander

Göinge slåttersällskap ordnar föreläsningar och praktiska aktiviteter kring ängsskötsel, som denna liekurs som hölls i Broby 2015.

Göinge slåttersällskap bildades 2014, och arbetar både praktiskt och teoretiskt för slåtterängarnas bevarande. Genom att t.ex. delta i slåtterdagar och arrangera föredrag om lien och dess användning vill man förmedla kunskap om landskapsvård och ängens betydelse för den biologiska mångfalden. Sällskapet sammanställer även en välfylld aktivitetskalender över slåtterarrangemang, som man kan hitta på deras hemsida.

Fototävling – landskapande

Tävla med oss! Ta en bild där du tolkar temat ”landskapande”. Posta den på Instagram senast den 15 december 2017. Du kan vinna en halvdagskurs i landskapsfotografering med fotograf Sven Persson. Vi ser fram emot ditt bidrag!

Mer information och tävlingsvillkor

 

 

 

 

 

Tävlingen Hemliga landskap är avgjord!

Under Hembygdens år kunde man delta i vår fototävling Hemliga landskap. Bland femtio bidrag har nu fem vinnare utsetts. Första priset går till Berit ”Bi” Svanberg, och motiveringen lyder:

Berit ”Bi” Svanberg tilldelas första pris i Skånes hembygdsförbunds fototävling ”Hemliga landskap”. Hon får priset för att hon skapat ett mikrolandskap som öppnar blicken för det lilla landskapet, det obemärkta, som rymmer ljus och mörker, okänt och bekant. Bilden påminner oss om att ta sig tid att se. Utan snigeln hade den kunnat förväxlas med en flygbild över ett kanjonlandskap i en helt annan världsdel. Bilden har ett väl avvägt och välkomponerat utsnitt. De tre stenarna och snigelns placering skapar balans. Skarpa kantiga linjer omsluter en fulländad spiralvriden snäckform. Få element och en begränsad färgskala är andra kvalitéer. Förstapristagaren premieras också för den lilla text som följer med bilden; ”Du anar inte vilket jobb jag haft för att ta mig in här!”

"Du anar inte vilket jobb jag haft för att ta mig in här!" Foto: Berit "Bi" Svanberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fem vinnarna vinner en halvdagskurs med landskapsfotograf Sven Persson.

Här finns alla vinnarbilder och motiveringar.

Ny medlemsförening!

Med det nya året hälsar vi också Önnestadsortens hembygdsförening välkomna som ny medlemsförening! Föreningen har ca 250 medlemmar och i Önnestad, några km nordost om Kristianstad, förvaltar och visar man en ryggåsstuga. Man ger även ut en årsskrift och arrangerar  flera olika aktiviteter så som bildvisningar, Hembygdsdag och visningar av stugan. Hjärtligt välkomna till vår medlemsskara, som därmed består av 105 föreningar!

Önnestadsortens hembygdsföreningFotograf: Önnestadsortens hembygdsförening

Hembygdsstugan i Önnestad

Vårens kurser och arrangemang

Efter årsskiftet väntar en vår fylld med spännande kurser – berättaraktiviteter, folktro, digitala betalningssätt, kretsmöten, ordförandeträffar och mycket mer. Läs hela kursutbudet här.

Hembygdsrörelsen som röst och aktör i samhällsutvecklingen

Lyssna till ett panelsamtal om vad hembygder kan vara och om hembygdsrörelsen som röst och aktör i samhällsutvecklingen! Madeleine Brandin, arkitekt och författare, Kerstin Weman Thorell, journalist och Sven Jensén, ekolog och ordförande i Skånes hembygdsförbund, samtalar. Samtalet spelades in på Arkivcentrum Syd när Arkivens dag firades den 12 november.

Ny medlemsförening!

Vi välkomnar Limhamns museiförening till vår växande medlemsskara, som därmed består av 104 föreningar! Föreningen förvaltar bl.a. ett soldattorp från början av 1800-talet, där delar av huset bevarats i ursprungligt skick. Man visar även utställningar och har olika typer av evenemang vid torpet, så som Sillens dag och Midsommarfest. På föreningens hemsida http://limhamnsmuseum.se kan man även titta i föreningens stora, digitala fotoarkiv.

Fiskehamnen vintern 1940, fotograf: okänd. Bild från Limhamns museiförenings fotoarkiv.

Skånska bokmässan

Lördagen den 15 oktober samlades hembygdsföreningar, förlag, författare och andra bokintresserade på den tredje upplagan av Skånska bokmässan. Årets tema var hembygdsböcker och bokutgivning, med bl.a. seminarier om formgivning och hur det är att vara redaktör för en skrift eller bok. Arrangemanget var ett samarbete mellan Skånes hembygdsförbund och Författarcentrum Syd, och gick av stapeln på Arkivcentrum Syd i Lund. Artikel i Skånska Dagbladet 

Foto: Maria CasagrandeFotograf: Foto: Maria Casagrande

Skånes Arkivförbund deltog på bokmässan, som hade hembygdsböcker och bokutgivning som tema.

Hembygdens helg på Skansen!

Hembygdens helg på Skansen blev ett ståtligt firande av vår rörelse med anledning av 100-årsjubileet. Fjorton personer från föreningar, styrelse och kansli kom att representera Skåne.

Monica Lundgren, Örkelljunga hembygdsförening, berättade bl.a. om odling och integration. Foto: Olavi Olson

Monica Lundgren, Örkelljunga hembygdsförening, ledde samtal kring mat, odling och integration. Gunvor Persson, Majvi Olofsson och Karin Blomqvist från Othinslunda hembygds- och borstmuseum, demonstrerade borstbinderi och sålde sina handtillverkade borstar. Marika Jardert, Föreningen Olivedal år 1880, ledde tillsammans med Pia Sander lekar där naturen användes som redskap. Sven Jensén och Gun Larsson berättade, tillsammans med Kronobergs läns hembygdsförbund, om ängsskötsel och man kunde prova på att slå med lie.

Landskapsfotograf Sven Persson, geograf Margareta Fries och Sven Jensén, nu i egenskap av ekolog, höll dessutom tre korta föredrag om förändringar i det skånska landskapet. Vid vårt Hembygdstivoli presenterade Olavi Olson, Peter J. Olsson och Maria Casagrande skånsk hembygdsrörelse. God hjälp hade vi också av Gunilla Kärrdahl från Göinge hembygdsförening som ledde besökarna till våra platser på Skansen. Många provade rundan som vi tillsammans med sju andra hembygdsförbund tagit fram för Tidsmaskinen, med tema Mötesplatser. Ytterligare tjugo regionala förbund visar upp sin verksamhet och sina föreningar på sitt sätt och på lördagskvällen var det stor fest. www.hembygd.se/skansen.