Om oss

Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen och är en del av en rikstäckande organisation bestående av Sveriges hembygdsförbund och 26 regionala förbund. 

Skånes hembygdsförbunds 108 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar. Själv arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang. Skånes hembygdsförbund förvaltar två historiska miljöer, Biskopskällaren på Ivö och Ballingstorp. Vi har också ett omfattande referensbibliotek i anslutning till kansliet i Lund.

Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar, detta sker bl.a. med hjälp av ett årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne. Under Organisation hittar du mer information vår styrelse och övriga organisation. Hitta evenemang i vår Aktivitetskalender eller läs mer om vad vi gör på sidan Vårt arbete. Här på vår hemsida kan du också hitta information som är riktad speciellt till medlemsföreningar, skolor, hembygdsforskare eller turister. Använd menyn för att utforska bredden i vår verksamhet. 

Verksamhetsberättelse 2023 (pdf)

 

Grunder för verksamheten

Skånes hembygdsförbunds avsiktsförklaring

Medlemsnytta och medlemsinflytande står i fokus för Skånes hembygdsförbund. Med flexibilitet och öppenhet för bred samverkan, med många och olika samverkansparter skapar vi goda förutsättningar för att ge hembygdsrörelsen dess plats i samhället. Genom goda exempel utvecklas föreningarnas och förbundets insatser.

Hembygdsrörelsens vision

En levande hembygd öppen för alla

  • vi ska värna kulturarvet över tid
  • vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
  • vi ska verka i lands- och stadsbygd
  • vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Antagen av Sveriges hembygdsförbunds riksstämma i Uddevalla 2017.

Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Antagen av Sveriges hembygdsförbunds stämma i Kiruna 2008.