Om oss

Skånes hembygdsförbund är en ideell paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Våra 104 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar. Själv arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang.

Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar, detta sker bl.a. med hjälp av ett årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne. Skånes hembygdsförbund förvaltar två historiska miljöer, Biskopskällaren på Ivö och Ballingstorp. Förbundet har också ett omfattande referensbibliotek i anslutning till förbundets kansli i Lund.

Läs gärna vår verksamhetsberättelse för 2019!