Bli medlem

Vi ser dig gärna som medlem!

Vi vill gärna hälsa dig och din familj välkommen som medlem i vår förening. Om du "surfat runt" på vår hemsida och fått en uppfattning om vad vi har som mål för verksamheten samt noterat vilka aktiviteter vi har och tycker det ser intressant ut så tveka inte en sekund! Vi behöver ditt stöd.

OM du är intresserad så är du också välkommen att delta i våra aktiviteter. Det är en fantastisk anda i föreningen som visar sig vid alla tillfällen som aktiva medlemmar samlas för att sköta mark och byggnader, planera aktiviteter, på styrelsemöten. Vi har nu en del projektverksamhet som du kanske är intresserad att delta i. Vi introducerar ny teknik för att presentera gården, museet och allt annat med hjälp av filmer och ljudfiler!

Under sommarmånaderna ses vi varje torsdagskväll med först lite jobb och sedan trevlig samvaro över en macka och kaffe. Man måste inte vara aktiv medlem - du är lika välkommen som stödjande medlem.

Vi har samma medlemsavgift sedan 2016.

Avgiften är 150 kr per person eller 200 kr för par/familj. Detta betalas in på bankgiro 373-3763. Glöm inte att skriva namn och adress tydligt på inbetalningen.

Och du! Det är även tillåtet att betala in frivilliga bidrag. De kommer väl till pass i vårt underhåll av alla våra byggnader.