Vårt årsmöte den 15 april gästades av arkeologen Andreas Jansson som arbetar som arkeolog och antikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro län. Han höll ett mycket intressant föredrag under rubriken ”Riseberga kloster – kulturmiljö och kunskapskälla”. Riseberga klosterruin är en mycket värdefull kulturmiljö, en av de mest värdefulla i länet. Klostret är en viktig källa för vår kunskap om medeltiden, klosterväsendet och Närkes historia.

Andreas har satt sig in i klosterruinens historik och redogjorde för händelser efter det att klostret stängdes på 1500-talet. Ett antal utgrävningar har gjorts från sekelskiftet 1800/1900 och fram till idag. Gemensamt för de tidiga undersökningarna är tyvärr att det saknas ordentlig dokumentation. Det är oklart var man har grävt och var olika fynd har hittats. Möjligen kan man genom att studera brevmaterial få fram mer information. Andreas gav exempel på intressanta fynd från Riseberga som nu finns på Historiska museet i Stockholm.

De undersökningar som har gjorts från 1970-talet och framåt är ordentligt dokumenterade och utgör en bra grund för fortsatt forskning. Andreas anser att det finns en mycket stor potential i fortsatta undersökningar vid ruinen och för Riseberga som kulturmiljö.

Årsmötet, som hölls i Kyrkans hus i Fjugesta, hade omkring 20 deltagare.
Styrelse och revisorer omvaldes.

 

Foto: Göran Sundström


Förening:

Riseberga Rediviva

Skapad av: Maria Sundström (2023-02-08 16:20:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Maria Sundström (2023-04-16 18:08:43) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 Riseberga Rediviva, c/o Wivianne Högman, Tryggebodavägen 20, 716 94 Mullhyttan
 070-6579194[email protected]