Om oss

I västra Närke, i Lekebergs kommun, finns ruinen efter Riseberga kloster, ett medeltida kloster inom cisterciensorden. Föreningen Riseberga Rediviva verkar för att bevara och levandegöra klosterruinen samt stödja forskning om den.

Föreningen Riseberga Rediviva bildades 1989 och i dess stadgar står:

”Föreningens ändamål är att på olika vägar...

Läs mer >

Nyheter

Vid Örebro läns Hembygdsförbunds årsstämma i Lerbäck den 14 juni fick vår styrelseledamot Maria Sundström mottaga den högsta utmärkelsen en hembygdsvän i Örebro län kan få, nämligen Djurkloumedaljen. Maria fick medaljen för sina insatser för forskning kring länets kulturhistoria och då särskilt de böcker som hon skrivit om olika kyrkor...

Läs mer >

Vårt årsmöte hölls i år i Kyrkans hus i Fjugesta. Cirka 25 personer hade hörsammat inbjudan. Efter årsmötesförhandlingar och kaffe fick vi lyssna till ett mycket intressant föredrag av arkeologen Martin Rundkvist som talade under rubriken ”Järnålderns makthavare i Västernärke”.

Genom att studera kartor, ortnamn och fyndplatser kunde han dra slutsatser om...

Läs mer >

Den 27 oktober 2021 samlades ett 20-tal personer i Västernärkes hembygdsförenings arkiv i Fjugesta för ett intressant föredrag. Kerstin Löfqvist Åberg, som är styrelseledamot i Riseberga Rediviva, föreläste under rubriken "Från Brigida till Sisla". Kerstin var för dagen iförd en fin medeltidsdräkt.

Vi fick veta mycket om några av de få kvinnor...

Läs mer >

Visa fler

Kontakta oss

 Riseberga Rediviva, c/o Wivianne Högman, Tryggebodavägen 20, 716 94 Mullhyttan
 070-6579194[email protected]