Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Riseberga Rediviva!
Gör så här för att bli medlem:

Sätt in 100 kr per person på bankgiro 817-0748.
Ange namn, adress och gärna e-postadress.