Image

 

Årsmöte 2024 i Oxelösunds hembygdsförening.

Tid: Torsdagen den 21 mars 2024 kl. 18.00
Plats: PRO-lokalen, Södra Malmgatan 17, Oxelösund

Oxelösunds hembygdsförening hade årsmöte den 21 mars på PRO-lokalen vid Malmtorget. Föreningens verksamhet präglas av läget i omvärlden med krig, konflikter och klimatpåverkan. Det påverkar vardagen med osäkerhet om kostnader och intäkter.

För att klara ökade kostnader för uppvärmning prioriteras uthyrningen av Mästerlotsens skärgårdsrum, roddbåtarna och vävstugan. Vi har genom ökade intäkter, besparingar, prioriteringar och många ideella timmar även genomfört en omfattande sanering av glasfiberväv från innerväggar och tak i boningshusen på torpet Öster Femöre. De sanerade innerväggarna lerklinades under två utbildningar i byggnadsvård, anordnade av Sörmlands museum, samt vid öppet torp på Femöredagen. Under våren och sommaren 2024 slutförs lerkliningen och renovering av eldstäder och bakugn.

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023, valde ledamöter och revisorer enligt valberedningens förslag samt utsåg valberedning och utökade den med en person.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget antogs och en inlämnad motion om översyn av föreningens stadgar bifölls.

Se årsmöteshandlingarna under För dig som är medlem

Efter årsmötesförhandlingarna
blev det fika med kaffe/te till bilder och berättelser om sjöbodar, bryggor, ramper och båtuppläggning i sjöstaden Oxelösund och skärgården. Femöresundskanalen - en del av Femöreutställningen är ett exempel från Hembygdsföreningens utställningar år 2000 och åren däromkring. 

Huset på Södra Malmgatan 17 förtjänar en egen historia . Öppna i föregående länk.

 

 

 

 

Södra Malmgatan 17
Norrköpingshuset
Norrköpingshuset

Förening:

Oxelösunds Hembygdsförening

Skapad av: Christer Marklund (2024-03-17 21:50:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christer Marklund (2024-04-08 21:47:45) Kontakta föreningen