Om oss

Välkommen till Oxelösunds hembygdsförening

Oxelösunds hembygdsförening deltar, tillsammans med övriga arrangörsföreningar, i firandet av Valborg, Nationaldag och Midsommar. Inventerar och dokumenterar Oxelöbygden i hembygdsarkiv, lotsarkiv och kulturstig i Gamla Oxelösund.
Studier och presentationer av natur- och kulturarvet görs i arbetsgrupper och studiecirklar. Uthyrning av Mästerlotsens Skärgårdsrum och roddbåtar i Gamla Oxelösund....

Läs mer >

Nyheter

2020 Rapport om webbinarium med Lotsarkivet i Oxelösund - Arkivens dag 2020


Vi valde att göra årets "Arkivens dag" digitalt med hänsyn till att Lotsarkivets besökare och funktionärer då fick möjlighet att att delta och samtidigt följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Deltagare
Det fanns 12 registrerade deltagare till det digitala seminariet, webbinariet, när vi öppnade 9:20. Vi som höll i trådarna fanns i skilda rum på...

Läs mer >

2020 Mötesformer i Coronatider, uppdatering 20 nov 2020

För kommande aktiviteter följer vi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Vårt inställda årsmöte kommer vi att genomföra när coronaläget gör det möjligt. Troligtvis blir det av praktiska skäl till sommaren eller vid föreningens höstmöte.

Vårt första digitala styrelsemötet genomfördes den 2 april kl 16.00 - 17.30
Vi använde Google Hangouts med bild...

Läs mer >

2020 Midsommarstång den 18 juni på Krogbacken i Gamla Oxelösund

När det traditionella midsommarfirandet inte kan genomföras hindrar det inte oss att resa en Midsommarstång på Oxelö Krog. Vi gör det dagen före Midsommarafton för att det inte ska bli trångt bland gästerna. 

 

Så är vi färdiga med Midsommarstången 2020 på Oxelö Krog! Den överlämnades till...

Läs mer >

2020 Bilder som berättar i Oxelösund

Under sommaren visades en fotoutställning vid gästhamnen i Oxelösund med bilder som berättar om vår väg till demokrati.
Utställningen genomfördes av Sörmlands museum i samarbete med Oxelösundsarkivet, Oxelösunds kommun och Oxelösunds hembygdsförening.

Se mera Bilder som berättar - Sörmlands Museum 

2020 Nyöppnat på Oxelö Krog den 9 maj 2020

Idag, den 9 maj 2020, är det  flaggan i topp på Oxelö Krog i Gamla Oxelösund! En efterlängtad nyöppning som Maria och Thord Lindé gör av den gamla sjömanskrogen och gästgiveriet. Med beställning utomhus och servering vid glest placerade bord på krogbacken kan vi gäster hålla avstånd och samtidigt ha...

Läs mer >

2020 Kusträddare den 2 maj 2020

Kusträddare den 2 maj 2020.
Under dagen städades stränder på Ålö, Furön och Gamla Oxelösund med Kulturstigen ut till Stegeludden.
Plast och frigolit samlades i ca 40 vita/transparenta säckar. Övrigt samlades om möjligt i svarta plastsäckar.

Strandskräpet transporterades till kajplanen i Gamla Oxelösund för transport och källsortering på återvinningsstationen i Oxelösund. Strandskäpet...

Läs mer >

2020 Vårt årsmöte flyttas till ett senare tillfälle!

Med anledning av risken för spridning av coronaviruset flyttar Oxelösunds hembygdsförening det planerade årsmötet den 19 mars till ett senare datum.  

Informationen om årsmötet finns på Årsmöte 2020. Där anges att föranmälan ska lämnas senast måndagen den 16 mars. De som fått kallelsen på papperspost får besked att årsmötet...

Läs mer >

2020 Digitalt valborgsfirande i Oxelösund

Valborgseld på Ramdalen med musik, sång och vårtal är en uppskattad tradition i Oxelösund som ställdes in på grund av pågående pandemi. 
Hyllningen till våren blev digitalt valborgsfirande med vårsånger med Oxelökören, vårtal av Dick Lundberg och en hälsning från kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson och kommunchef Johan Persson.


Läs mer >

2019 Nytt år 2020

God Jul och Gott Nytt År

Efter sol kommer regn, efter Jul kommer Nytt år! 
Ja, visst har det efterlängtade regnet kommit denna höst. Det är bra för naturen och grundvattnet men november hade ovanligt lite sol. 
Då fick vi Oxelösunds kommuns Miljöstipendium 2019. Så...

Läs mer >

2019 Miljöstipendium till Oxelösunds hembygdsförening

Den 7 december fick vi ta emot Oxelösunds kommuns miljöstipendium för 2019.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens miljöstipendium är på 10 000 kronor och tilldelas Oxelösunds hembygdsförening med följande motivering:

"Oxelösund hembygdsförening genomför städdagar ute i naturen, i år gjordes bland annat en insats på Ålö i Oxelösunds skärgård under Håll Sverige Rents skräpplockardag...

Läs mer >

2019 Omställning för klimat och biologisk mångfald

Vårt föreningsmöte den 20 november med tema "Omställning för klimat och biologisk mångfald" ingår i vårt arbete med att finna hållbara metoder vid användning, underhåll och långsiktigt bevarande av det kulturarv som vi hanterar. 

Inbjudna deltagare var Kristina Branteryd, Miljöchef SSAB och Douglas Heilborn, VD Oxelösunds hamn, för information och dialog om Klimatstegets utmaningar och...

Läs mer >

2019 Strandstädning på Ålö - Håll Sverige Rent-dagen

Hela Sverige plockar skräp - på Ålö strandstädade Olivia, Jon, Karin och Christer på 5 timmar några hundra meter av stranden. På Kurts fiskebåt lastade vi 24 säckar och en havererad kajak. Vi hade fyllt säckarna med frigolit och andra plastprodukter. Nu finns skräpet i en "installation" vid Mästerlotsens infotavla...

Läs mer >

2019 Midsommarstång och danslekar i Gamla Oxelösund

I soligt väder och glada miner klädde vi Midsommarstången i Mästerlotsens trädgård. När vi kom dit på morgonen så stod där hinkar med blommor och det dröjde inte länge så började familjer, unga och gamla att samlas för att klä stång och ringar. De goda traditionernas kraft syns verkligen när rutinerna rubbas. Om inte Oxelö...

Läs mer >

2019 Valborg i Oxelösund - med utmaning för klimatet

Stort tack till alla som deltog vid Valborgsfirandet på Ramdalen igår! Vi fick med oss en utmaning från årets vårtalare Karin Sundby, som vi nu hoppas att många tar till sig.

Utmaningen är att halvera våra klimatavtryck - som privatpersoner, företag, föreningsaktiva och kommun.
Ett första steg är att göra en...

Läs mer >

2019 Vårt årsmöte på Sörmlands museum

Årsmöte den 20 mars på Sörmlands Museum.

Till ordförande för mötet valdes Jennie Fornedal, Södermanlands hembygdsförbund. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning gav ansvarsfrihet. Föreningen antog i verksamhetsplanen hembygdsrörelsens ledord ”En levande hembygd för alla”  
Styrelsen består nu av Christer Marklund ordf, Karin Henriksson kassör,  Fredrik Derefeldt sekr, Margareta Johnsson, Mariana Karlsson, Karl-Erik...

Läs mer >

2018 Temamöte om Kulturplan och Stjärnholms station

På temamöte om Kulturarv i Oxelösund redogjorde Marie Anstadius för arbetet med kulturplan för Oxelösund. Det blir en dialog med och mellan föreningarna inför verksamhetsbidragen för 2018.

Arbetet med bevarande av Stjärnholms station och stationshus är just nu aktuellt. Hemställan om byggnadsminnesförklaring behandlas av Riksantikvarieämbetet då stationsområdet ägs av statliga Trafikverket....

Läs mer >

Stjärnholms station
Stjärnholms stationshus 2017
Stjernholms station 1902

2018 Frågor fick svar på Hembygdsarkivet.

Den 10 november, på Arkivens dag, fick vi frågor om var namngivna personer hade bott och arbetat och om det fanns bilder och berättelser. Frågorna kom från besökare men också genom e-postfrågor och bilder som skickats till Hembygdsföreningen. Från vårt Hembygdsarkiv kunde vi ta fram svar på frågorna med bilder på torp och husförhörslängder med...

Läs mer >

Hamnarbetarlag 1901 i Oxelösund
I053 Isacslund
I050 Stora Hummelvik

2018 Punkthusen i våra hjärtan

Det kom över 90 personer till Berättarcafé om "Punkthusen i våra hjärtan” den 21 februari på Koordinaten i Oxelösund. Berättelser och bilder gav igenkännande skratt och kommentarer under kvällen. Många vittnade om den betydelse som Punkthusen hade för dem som barn och under ungdomsåren. Leken, kamratskapen, skolan och Mammorna som...

Läs mer >

2018 Årsmöte med berättarcafé om busspionjären Ivan Thor

Vi tackar Folke Berglund för mångåriga insatser i styrelsen med boken om ThorBuss. Clas Thor berättar om sin farfar busspionjären Ivan Thor

Oxelösunds hembygdsförening hade den 22 mars årsmöte samt berättarcafé om pionjärföretaget Thor buss. Hembygdsföreningens verksamhet har under 2017 omfattat öppna hus och kulturvandringar i Gamla Oxelösund, Ålö skärgårdshemman,...

Läs mer >

2018 Släktforskningens dag på Koordinaten - Hitta i lokala arkiv och handlingar

Till Släktforskningens dag på Koordinaten den 20 januari 2018 kom ett 20-tal personer. Medlemmar i Oxelösunds Hembygdsförening guidade i hur man hittar i pappershandlingar och databaser i Oxelösundsrummet, Släktforskarrummet och Lotsarkivet.

Många besökande vill göra en nystart i sin släktforskning och är intresserade av lokala källor och historia. Vi kommer nu att inbjuda...

Läs mer >

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]