Om oss

Oxelösunds hembygdsförening deltar, tillsammans med övriga arrangörsföreningar, i firandet av Valborg, Nationaldag och Midsommar. Inventerar och dokumenterar Oxelöbygden i hembygdsarkiv, lotsarkiv och kulturstig i Gamla Oxelösund.
Studier och presentationer av natur- och kulturarvet görs i arbetsgrupper och studiecirklar. Uthyrning av Mästerlotsens Skärgårdsrum och roddbåtar i Gamla Oxelösund. Vård och underhåll av hembygdstorpet Öster Femöre, Brannäs gård och Ålö skärgårdshemman. 

Oxelösunds Hembygdsförening bildades år 1977 och är en ideell förening ansluten till Södermanlands Hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund.