Per Augusts stenstuga


Image

Stenstugan är beläget ca en mil norr om Jämjö samhälle utmed Blekingeleden.

Stenstugan är bostadshuset till ett dagsverkstorp med 1 hektar odlad jord och 3 hektar betesmark. Det årliga arrendet erlades i form av 30 dagsverken. Kontraktet var ett 49-års kontrakt som löpte ut 1939. Den sista bofasta i stenstugan var Per August Olausson född 1882 död 1975. Han bodde här till 1939 då han flyttade till Jämjö.

Berättelser om Per August finns i vår skrift Ur Arvid Nissas minnesbok

Torpet med tomtmark skänktes av dåvarande ägaren Gustav Johansson till Östra Blekinge Hembygdsförening 1987.

Stugan hade då förfallit, taket hade störtat in och gavlarnas murar hade delvis rasat. Inne i källaren växte ett 20 cm grovt fågelbärsträd och på murarna växte syrénbuskar och askar. Hembygdsföreningen restaurerade källaren sommaren 1987 och återställde den  till ursprungligt skick. Den ursprungliga taknocken var en ekstam och taksparrarna, då som nu, grova enestakar täckta med björknäver. Över detta ligger ett 10-15 cm tjockt torvtak.

Källarens innermått är 4×4 m. Golvet är stampat jordgolv. Innanför de dubbla dörrarna står ärilen, öppen eldstad med taklucka. Mellanrummet i väggarna är fyllt med sand. Konstruktionen har gjort källaren frostfri.

ImageImage

Image
De många odlingsrösena i omgivningen vittnar om en idog odlarmöda.
 

Du vandrare känn svårmodet och ensamheten i långa vinternätter,
gläds åt vårens ljusare dygn.
Förr lyste solen ljust och fagert över torpets beteshagar
och värmde källare och berghallen som döljer brunnen,
sken över kålgård och potatisland,
sommarvind lekte i grönska och fårens ull.
Nu är allt glömt i granskogens skuggande dunkel.
Den björnstarke, reslige Per August,
den siste av källarfolket har lämnat sin boplats.

Källa: Erik Ståål Östra Blekinge Hembygdsförening.

Vägbeskrivning

Koordinater: 56,2564454N, 15,8891219E.

Image

Kör Ekerydsvägen (skylt mot Flyeryd om du kommer från Fågelmara-hållet), gamla riksvägen.
Sväng mot Sillesås.

Passera vägen till vänster där Blekingeleden svänger in om du inte vill ta en skogspromenad ca 1,5 km längs Blekingeleden in till stenkällaren (se nedan). 

Det finns en ny närmre väg in till källaren.

Image

Välj vägen åt vänster mot Sillesås gård där vägen delar sig.

Image
 
 
 
 

Vid nästa vägskäl med skylt Sillesås gård: Sväng vänster.
Denna vägen finns inte utsatt på den äldre kartskissen nedan.

Image
 
 

När du kommer fram till ett stort hygge ansluter Blekingeleden från vänster igen.
Nu är du nästan framme vid stenstugan.
Där skogen börjar igen delar sig vägen och Per Augusts väg går till vänster. Den högra vägen är en nyanlagd skogsväg. 
Den nya vägen gör det möjligt att parkera framme vid torpet utan att blockera skogsvägen totalt. 
Vid våra evenemang är du alltså välkommen ända fram.

Man kan även köra rakt fram efter källaren förbi Stensborg och komma ut till Ekerydsvägen igen.

Image

Skogpromenad eller vandra Blekingeleden?

Efter drygt 1 km på Sillesås-vägen kommer du till en korsning där Blekingeleden svänger åt vänster.

Image
Här är det lämpligt att parkera om du vill ta en skogspromenad upp till källaren.
 

 

Image

Följ Blekingeleden ca 1,5 km genom skogen så kommer du till Per Augusts Källare. 
Det går att köra bil denna vägen också.

 
 

Image

Avfartsvägen i Fågelmara samhälle.
Image
Vägskylten mot Sillesås.
 
 

God framkomlighet. Möjlighet finns att köra med bil ända fram till besöksmålet.

Besöksmål index

Förening:

Östra Blekinge Hembygdsförening

Skapad av: (2012-11-20 23:17:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Blekinge Hembygdsförening (2022-09-09 12:18:21) Kontakta föreningen