Per Augusts Källare


Per August Olausson född 1882 död 1975, levde här till 1942. Torpet är beläget ca en mil norr om Jämjö samhälle utmed Blekingeleden. Torpet är ett dagsverkstorp med 1 hektar odlad jord och 3 hektar betesmark. Det årliga arrendet erlades i form av 30 dagsverken. Kontraktet var ett 49-års kontrakt som löpte ut 1939.

Boendet har starkt förändrats de senaste 50 till 75 åren. Många i generationen födda i början på förra seklet bodde och levde under för oss idag ganska obegripliga förhållanden.

Image
Stenkällaren ligger vackert inbäddad i skogen utmed Blekingeleden.

Image

Torpet med tomtmark skänktes av dåvarande ägaren Gustav Johansson till Östra Blekinge Hembygdsförening 1987.

Image

Stugan hade då förfallit, taket hade störtat in och gavlarnas murar hade delvis rasat. Inne i källaren växte ett 20 cm grovt fågelbärsträd och på murarna växte syrénbuskar och askar. Hembygdsföreningen restaurerade källaren sommaren 1987 och återställde den  till ursprungligt skick. Källarens innermått är 4×4 m.

Image

Golvet är stampat jordgolv. Innanför dubbeldörrarna står ärilen, öppen eldstad med taklucka.

Image

Mellanrummet är fyllt med sand. Konstruktionen har gjort källaren frostfri. Den ursprungliga taknocken var en ekstam och taksparrarna, då som nu grova enestakar täckta med björknäver. Över detta ligger ett 10-15 cm tjockt torvtak.

Image
De många odlingsrösena vittnar om en idog odlarmöda.
 

Du vandrare känn svårmodet och ensamheten i långa vinternätter, gläds åt vårens ljusare dygn.
Förr lyste solen ljust och fagert över torpets beteshagar och värmde källare och berghallen som döljer brunnen,
sken över kålgård och potatisland, sommarvind lekte i grönska och fårens ull.
Nu är allt glömt i granskogens skuggande dunkel.
Den björnstarke, reslige Per August, den siste av källarfolket har lämnat sin boplats.

Källa: Erik Ståål Östra Blekinge Hembygdsförening.

Vägbeskrivning

Koordinater: 56,2564454N, 15,8891219E.

Image

Från Jämjöhållet
1. Tag av mot Ekeryd norr om Jämjö samhälle, gamla riksvägen.
2. Efter ca 6 km sväng till vänster mot Sillesås.
3. Efter drygt 1 km kommer du till en korsning där Blekingeleden svänger åt vänster.
4. Parkera och följ Blekingeleden ca 1,5 km så kommer du till Per Augustas Källare. Möjlighet finns att köra med bil ända fram till besöksmålet.

Image

Från Fågelmarahållet
1. Sväng av E 22 i Fågelmara samhälle mot Flyeryd utmed gamla
riksvägen.
2. Efter ca 1,5 km kommer du till vägen mot Flyeryd, kör förbi denna.
3. Efter ytterligare ca 2 km kommer du till en avfartsväg till höger
mot Sillesås.
4. Sväng in på vägen mot Sillesås.
5. Efter drygt 1 km kommer du till en korsning där Blekingeleden svänger åt vänster.
6. Parkera och följ Blekingeleden ca 1,5 km så kommer du till Per Augustas Källare. Möjlighet finns att köra med bil ända fram till besöksmålet.

Image
Avfartsvägen i Fågelmara samhälle.
Image
Vägskylten mot Sillesås.
Image
Vägskälet där Blekingeleden korsar Sillesåsvägen. Där ska du till vänster.
Image
Blekingeleden som leder dig fram till Per Augustas Källare. Där vägen delar sig tar du till höger, så är du framme vid källaren efter en liten bit. 

God framkomlighet. Möjlighet finns att köra med bil ända fram till besöksmålet.

God framkomlighet. Möjlighet finns att köra med bil ända fram till besöksmålet.

Besöksmål index

Förening:

Östra Blekinge Hembygdsförening

Skapad av: Sara Rönér Janicke (2012-11-20 23:17:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Blekinge Hembygdsförening (2019-08-23 09:51:26) Kontakta föreningen