Om oss

Historik: Blekinge Hembygdsförbund bildades 1923 med ”uppgift att inom Blekinge bedriva och befrämja kulturmiljövård, däri inbegripet vården av kulturlandskapet, museal verksamhet samt konst- och kulturhistorisk forskning, att genom publikationer, föreläsningar och annat lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande ämnen samt att vara samordnande organ för hembygdsrörelsen i Blekinge.”...

Läs mer >

Blekinge Hembygdsförbunds första kvinnliga ordförande valdes vid Årsmötet 2022 på Marinmuseet i Karlskrona

 

Blekinge Hembygdsförbunds första kvinnliga ordförande, Ingrid Lovén

Mötet ägde rum på Marinmuseet i Karlskrona lördagen den 7 maj.

Deltagarna samlades i cafeterian för en stunds samtal över en kopp kaffe.

Vice ordförande Ingrid Lovén höll parentation över förbundets ordförande Åke Werdenfels som avled den...

Läs mer >

MINNESFOND ÅKE WERDENFELS

Vår mångårige ordförande i Blekinge Hembygdsförbund har avlidit. Begravningen genomförs i kretsen av familjen. Hembygdsförbundets styrelse har beslutat att inrätta en minnesfond till Åkes minne och föreslår att Blekinges hembygdsföreningar och andra som står hembygdsrörelsen nära, om man så vill, kan lämna en gåva till denna fond. Sätt in en...

Läs mer >

Blekingeboken 2021

 

SAKER

Föremål berättar Blekinges historia.

Till boken har valts ut 75 föremål, från Blekinge Museums samlingar, som spänner från forntid till samtid, från rik till fattig, från land till stad. Gemensamt för dem alla är att de berättar något om Blekinge. Vissa föremål känner du kanske igen medan andra ger dig nya perspektiv...

Läs mer >

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]