Välkommen till Blekinge Hembygdsförbund

Historik
Blekinge Hembygdsförbund bildades 1923 med ”uppgift att inom Blekinge bedriva och befrämja kulturmiljövård, däri inbegripet vården av kulturlandskapet, museal verksamhet samt konst- och kulturhistorisk forskning, att genom publikationer, föreläsningar och annat lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande ämnen samt att vara samordnande organ för hembygdsrörelsen i Blekinge.”

Enskilda medlemmar och hembygdsföreningar
Vid årsskiftet 2016/2017 hade förbundet 39 anslutna föreningar med drygt 11.000 medlemmar,  5 stödjande organisationer och 383 enskilda medlemmar.

Sidan uppdaterad 9 juni 2017 av Inga-Britt Olsson
070 565 0778   [email protected]

Ny e-postadress

Blekinge Hembygdsförbund har ny e-postadress [email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter