Om oss

Historik: Blekinge Hembygdsförbund bildades 1923 med ”uppgift att inom Blekinge bedriva och befrämja kulturmiljövård, däri inbegripet vården av kulturlandskapet, museal verksamhet samt konst- och kulturhistorisk forskning, att genom publikationer, föreläsningar och annat lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande ämnen samt att vara samordnande organ för hembygdsrörelsen i Blekinge.”...

Läs mer >

Blekingeboken 2021

 

 


SAKER

Föremål berättar Blekinges historia.

Till boken har valts ut 75 föremål, från Blekinge Museums samlingar, som spänner från forntid till samtid, från rik till fattig, från land till stad. Gemensamt för dem alla är att de berättar något om Blekinge. Vissa föremål känner du kanske igen medan andra ger dig nya...

Läs mer >

Blekingeboken 2020

 

I den här boken om Blekinge väljer Björn Gidstam att lyfta fram de mer eller mindre kända miljöer, som särskilt fångat hans eget intresse. Omfattande studier och många resor gör honom säkert till mer beläst och berest när det gäller landskapet än blekingarna själva. Sina erfarenheter delar Gidstam med sig...

Läs mer >

Årsmöte 2021 den 21 augusti i Fridlevstad

Vi gästade Fridlevstad Hembygdsförening samling kl. 09.30.
Till mötet kom 36 personer som representerade 20 föreningar.
Vi bjöds på kaffe med dopp och därefter avhölls årsmötes-
förhandlingarna.  
Lennart Lindqvist, ordförande i föreningen, guidades oss på museet och i kyrkan.
Dagen avslutades med lunch på Askunga Dovvilt.

Klicka på länken nedan för att...

Läs mer >