Om oss

Historik: Blekinge Hembygdsförbund bildades 1923 med ”uppgift att inom Blekinge bedriva och befrämja kulturmiljövård, däri inbegripet vården av kulturlandskapet, museal verksamhet samt konst- och kulturhistorisk forskning, att genom publikationer, föreläsningar och annat lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande ämnen samt att vara samordnande organ för hembygdsrörelsen i Blekinge.” Vid årsskiftet 2018/2019 hade förbundet 41 anslutna föreningar med drygt 11.000 medlemmar,  3 stödjande organisationer och 281 enskilda medlemmar. Sidan uppdaterad 19 februari 2019 av Inga-Britt Olsson 070 565 0778