Om oss

Historik: Blekinge Hembygdsförbund bildades 1923 med ”uppgift att inom Blekinge bedriva och befrämja kulturmiljövård, däri inbegripet vården av kulturlandskapet, museal verksamhet samt konst- och kulturhistorisk forskning, att genom publikationer, föreläsningar och annat lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande ämnen samt att vara samordnande organ för hembygdsrörelsen i Blekinge.” Vid årsskiftet 2021/2022 hade förbundet 43 anslutna föreningar med drygt 11.000 medlemmar,  3 stödjande organisationer och 2245 enskilda medlemmar. Sidan uppdaterad 11 mars 2022 av Inga-Britt Olsson 070 565 0778 .

 

I de anslutna föreningarna ingår 3 föreningar som endast är medlemmar i Blekinge Hembygdsförbund:

Föreningen Gamla Carlscrona , Blekinge Läns Hemslöjd, ideell förening, Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening
samt Holmsjö Hembygdsförening.