Om ni vill ha kontakt med Östra Blekinge Hembygdsförening kan ni kontakta någon av följande personer:

Ordförande:
Arne Strandh
0455-41694
0709-416940
[email protected]

Sekreterare:
Karl-Eric Andersson (KEA)
0455-41035
0708-418490
[email protected]

Kassör:
Rune Olausson
0455-41093
0708-441253
[email protected]

Arkiv och skrifter m.m.
Roland Andersson
0455-36 50 03
[email protected]

Bygdeband: [email protected]