Bli medlem

åVerksamhetsområdet för Östra Blekinge Hembygdsförening är Jämjö gamla storkommun i östra Blekinge och omfattar socknarna Jämjö, Kristianopel, Torhamn, Ramdala och Sturkö. Det går givetvis bra att vara medlem även om man inte bor inom detta område.

Är du intresserad att aktivt delta eller bli medlem i vår förening för att som vårt motto är:

Bevara dagen för morgondagen

Östra Blekinge Hembygdsförening, ÖBH, har 2021 cirka 1500 medlemmar. 

Medlemsavgiften per år är 150:- per hushåll

Faktura med inbetalningskort kommer med medlemsbladet på våren.

150 kronor på plusgiro 79 13 77-5

  • Skriv namn och adress till den som ska ta emot medlemsbladet i meddelandefältet
  • Skriv därefter förnamnet på de övriga hushållsmedlemmarna om det får plats
  • Du kan även skicka ett mail med dessa uppgifter till sekreteraren som sköter medlemsregistret.

Du kan också betala medlemsavgiften direkt vid något av våra arrangemang.

Som medlem får man:

  • Inbjudningar till våra aktiviter
  • Vårt hela programutbud
  • Medlemsblad två gånger per år
  • Tillgång till våra många skrifter
  • Tillgång till vårt arkiv och bibliotek i Jämjö Skjutsstation

Den nya medlemsavgiften gäller från 2022 och beslutades på årsmötet 2021