Möckleryds Hällristningar - Horsahallen


Möckleryds Hällristningar är beläget på vägen mellan Jämjö och Torhamn. Hästhallen (Horsahallen) är med sina 140 figurer Blekinges största hällristning med över 80 skeppsbilder av en för platsen karateristisk typ. Dessutom finns skålgropar och mindre figur-framställningar av varierande slag.

Hällristningarna har tillkommit under bronsåldern (1 500 – 500 f Kr). Deras religiösa-magiska innebörd anses numera säker och som all magisk konst är de svårtolkade. Vissa figurer vittnar dock sannolikt om fruktbarhetskult. Hästhallen ligger i en bygd som främst utmärks av bronsålderns fornlämningar, däribland flera andra hällristningslokaler. De närmaste finns i Svanhalla beläget nordost om platsen och Fürtska klippan beläget norr om platsen.

Image
Horsahallen – Blekinges största hällristning

Denna ristning är känd sedan slutet av 1700-talet. Då låg den i ett helt öppet landskap som idag är igenplanterat med tallskog. För att återskapa bronsålderns landskap får du tänka bort dessa tallar och föreställa dig enbart ljungheden. Ljunghedar och torra marker var det typiska landskapet då, när djuren betade fritt i markerna och höll löv och sly borta. Klimatet var varmare då än nu. Djuren behövde inte stallas på vintern utan gick ute året runt.

Etthundrafemtio figurer

Horsahallen är Blekinges största hällristning med drygt 150 figurer på en yta av 20×10 meter. Du kan se åttiofem skepp, arton fotsulor, tio djurfigurer, två människofigurer, tre cirkelformiga och ett tiotal andra obestämbara figurer samt ca tjugo skålgropar. En del av ristningarna är imålade i sen tid så att de ska synas, medan andra får du leta efter för att upptäcka. Att det just här har huggits in så många ristningar och motiv tyder på att detta var en samlingsplats för kult, samvaro och kanske utbyte av varor?

Kultiska hästar

Två hästbilder har gett namn åt hällen. Med sina långa, utdragna kroppar och framsträckta halsar är de typiska för bronsålderns hällristningshästar. Hällristaren har inte eftersträvat att avbilda en verklig häst, utan det han eller hon haft som förebild är den typ av hästfigurer av brons som drar solvagnar, t.ex. rundholmsvagnen i Danmark och Tågaborgsfyndet i Helsingborg (där dock själva vagnen saknas). Dessa hästar ser ut som hällristningshästarna och har ingått i den religiösa kulten.

Image

Kiviksgravens hästar

Man kan finna samma typ av hästbild på Kiviksgravens hällar i Skåne. Kanske hällristaren ville avbilda den kultiska hästen och dess symboliska innebörd? Hästen kom till Norden under bronsåldern. Den hade en särskild status inom bronsålderns samhälle och tillskrevs kanske andra egenskaper utöver de naturliga.

Ristning på ristning

En del ristningar har huggits över varandra, något man också kan se i andra hällristningsområden. På Horsahallen finns figurlika skepp med höga stävar som hamnat under en sorts skepp som liknar bandmaskar med cirkelformad avslutning. Ristningarna är inte samtida och hällristarna har av någon anledning ansett att man kunde hugga in nya bilder över de äldre. I just dessa fall har inte bildkompositionen varit viktig, utan endast den senaste ristningen och det som den symboliserar skulle vara i fokus.

Image

Bandmaskar åt solen

De senare skeppen – ”bandmaskarna” – har cirklar i ändarna som kan vara solsymboler. Kultledaren och/eller hällristaren har skildrat sambandet mellan skeppet och solen, som det bär med sig i ett evigt kretslopp. Att avbilda ett skepp eller en sol så likt förlagan som möjligt var inte det viktiga, utan det räckte med symboler, som alla kunde förstå.

Läs mer om Horsahallen:
ÖBHs medlemsblad 1990-2
Blekingeboken 1958
Blekingeboken 1989

Vägbeskrivning

Koordinater: 56,1183032N, 15,8352256E.

Image

1. Tag av E 22 i Jämjö mot Torhamn.

2. Efter ca 10 km passeras naturreservatet Steneryds Lövängar.

3. Ca 300 m syd om naturreservatet finns en skylt mot Möckleryd samt en mindre skylt ”Hällristningar”.

4. Efter ca 500 m finns en parkeringsplats.

5. En 300 m utmärkt stig genom tallskogen leder fram till besöksmålet.

6. Väl framme finns en informationstavla.

Image
Vägskylt mot Möckleryd och Hällristningen. Skylt utmed gamla Torhamsvägen som visar till parkeringen.

Image
Parkeringsplatsen.

Buss kan du åka till hållplatsen Möcklerydsvägen eller hållplatsen Möckleryd. Linje 2 från Karlskrona och linje 122 från Jämjö mot Torhamn. Följ skyltarna mot besöksmålet.

Image
Del av stigen och markeringen fram till besöksmålet.

Besöksmålet ligger utmed gamla Torhamnsvägen och erbjuder möjlighet till promenader. Vägen är en grusväg med god framkomlighet.

 

 

 

God framkomlighet

 

 

 

God framkomlighet

Besöksmål Index

Förening:

Östra Blekinge Hembygdsförening

Skapad av: (2012-10-05 09:48:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Blekinge Hembygdsförening (2018-12-27 21:28:38) Kontakta föreningen