Sturkö Kungssten och Tjurköbron


Sturkö Kungssten är beläget på västra sidan av ön Sturkö. I anslutning till besöksmålet ligger de båda fiskelägena Ekenabben och Sanda. I slutet av 1950-talet byggdes en bro mellan de båda öarna Sturkö och Tjurkö i östra Blekinge. Bron och fiskehamnen Ekenabben invigdes av dåvarande kung Gustaf VI Adolf. Detta var säkert en stor dag i öarnas historia.

ImageImage

Tänk på de få sekunder det tar att färdas över bron vilket arbete som lagts ned för att du enkelt, bekvämt och snabbt idag ska ta dig mellan öarna.

Byggandet av Tjurköbron

En av de som var med vid byggandet av bron är Jämjöbon Hugo Olsson som är mångårig och aktiv medlem i Östra Blekinge Hembygdsförening där han bl.a. suttit med i styrelsen.

Hugo som arbetade som lastbilschaufför vid brobygget berättar:
Brobygget påbörjades hösten 1958. Mycket av arbetet var manuellt d.v.s. att begränsat utnyttjande av maskiner. Bygget var ju en form av stödarbete varför minimalt med maskinell hjälp skulle utnyttjas. Själv körde Hugo en av de lastbilar som tippade stenen i sundet mellan Sturkö och Tjurkö, Djupasund, och som utgör brovallen. Stenen som utgör vallen hämtades från de många numera nedlagda stenbrotten på Sturkö och Tjurkö. Det var de stenrester som blivit kvar vid stenbrytningen på öarna.

Sten tippades från båda hållen, både från Sturkö och Tjurkö.
Hugo berättar att de tre lastbilar och den grävmaskin som körde på Tjurkö sidan fraktades ut med en färja från Vämöviken då det ju saknades väg och inga bilfärjor fanns. Sedan körde man sten dagarna i ända under vinterhalvåret. Varje morgon hämtades chaufförerna vid fiskehamnen i Sanda och åkte ut i en liten fiskebåt till brobygget på Tjurkösidan.

Platsen är hårt utsatt för väder och vind och eftersom de förhärskande vindarna är syd och sydvästliga så kan man förstå att det var en blåsig och kall arbetsplats. Vintern blev sträng och i stället för att åkta båt från Sanda blev det för chaufförerna att gå ut på isen till lastbilarna. Bilar på den tiden saknade med dagens mått ordentlig värme och sittriktiga stolar och det slet hårt på chaufförerna i det relativt bistra klimatet. Möjlighet att åka till verkstad med bilarna fanns ju inte så gick något sönder blev det till att reparera på kvällar och helger berättar Hugo.

Uppskattningsvis kördes det ca 40 till 50 lass sten om dagen på varje sida och eftersom djupet är runt 10 meter så var det åtskilliga lass sten som skulle tippas. Bygget var ju en form av stödarbete varför minimalt med maskinell hjälp skulle utnyttjas. När stenmassorna tippades gällde det därför att få dem så jämnt som möjligt för att spara på det manuella arbetet som bestod i att jämna ut tippmassorna för hand! Samma man stod ute på vallen under sex månader, dag in och dag ut i alla väder, och dirigerade bilarna och jämnade ut tippmassorna.

Image
 

Hugo Olsson till höger tilldelas Hembygdsförbundets utmärkelse för sina insatser i ÖBH av ordföranden Arne Strandh i samband med öppningen av kolugnen i Flakulla våren 2003.

Image
Ekenabbens fiskehamn som ligger i anslutning till bron.

Image 
Hamnen i Sanda

Vägbeskrivning

Koordinater: 56,108131N, 15,644204E.

Image

Från E 22:

  1. Följ skyltningen mot Sturkö och Tjurkö
  2. När du passerat nästan hela Sturkö så kommer du fram till besöksmålet
  3. Du kan parkera vid Sturkö Kungssten.
  4. Följ skyltningen till Sanda respektive Ekenabben

Promenadstråk

Vid besöksmålet finns viss möjlighet till promenader.
I fiskesamhället Sanda finns möjlighet till många fina promenader.

Sanda fiskehamn

God framkomlighet.

God framkomlighet.

Besöksmål index

Förening:

Östra Blekinge Hembygdsförening

Skapad av: (2012-10-09 20:41:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östra Blekinge Hembygdsförening (2019-03-27 11:37:43) Kontakta föreningen