Om oss

Välkommen till Östad Hembygdsförening! Hembygdsgården är belägen vid Östad skola på bortre delen av skolgården. Skolan ligger i direkt anslutning till väg 190, Östadsvägen 387.

Föreningen bildades den 19 september 1987 på initiativ av Stig Wallin som samlade en skara intresserade personer från orten. Den 7 november samma år antogs stadgarna...

Läs mer >

Nyheter

Dataskyddslagen, GDPR, General Data Protection Regulation.

 

Så här hanterar vi personuppgifter i Östad Hembygdsförening.

Vi för ett medlemsregister för att kunna hålla kontakt med medlemmar och distribuera aktuell information. Uppgifterna omfattar namn och adress.

Registret hanteras inom styrelsen och offentliggörs ej.

Styrelsemedlemmarnas namn, adress, telefonnummer och e-postadress publiceras...

Läs mer >