Bli medlem

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vill du bli medlem i föreningen är årsavgiften  120 kr/person. 

Avgiften betalas in på vårt bankgiro 887-4521. Var noga med att ange namn och adress.

Vi ger ut en medlemstidning, ÖSTAD-BYGDEN, två gånger per år. Några gånger under året anordnas olika aktiviteter.

Vanligen sista söndagen i månaden har vi öppet i stugan kl 17.00 för den som vill besöka oss. Ring gärna först och kolla den aktuella dagen.