Om oss

Välkommen till Östad Hembygdsförening! Hembygdsgården är belägen vid Östad skola på bortre delen av skolgården. Skolan ligger i direkt anslutning till väg 190, Östadsvägen 385.

Föreningen bildades den 19 september 1987 på initiativ av Stig Wallin som samlade en skara intresserade personer från orten. Den 7 november samma år antogs stadgarna för föreningen och till vår första ordförande valdes Marianne Rebenius.

Det beslutades att vi skulle anslutas till Västergötlands Hembygdsförbund.

Därefter började arbetet att finna en lämplig lokal. Sökandet resulterade i att vi fick överta Östad skolas "gårdshus" år 1990. Huset var byggt 1926 och fungerade som tvättstuga, bakstuga, vedbod och dass (fem hål för flickor och fem för pojkar). Vi fick hjälp av Lerums kommun, genom arbetsmarknadsåtgärder och givetvis av många ideella krafter från bygden. Bakstugan är brukbar och bröd bakas minst två gånger per år.

Föreningen har en hel del samlingar av historiskt material, inte minst en omfattande fotosamling som finns tillgänglig i hembygdsstugan för medlemmar och andra intresserade.
Bland andra aktiviteter kan nämnas: renovering av mjölkbord och jordkällare, slyrensning vid fornminnen -  främst uppe på "Fornåsen".

Återkommande traditioner är grötaftonen andra söndagen i advent liksom kulturafton med föreläsare eller musikartister på hösten. Valborgsmässofirandet genomförs av föreningen vid Östad församlingshem med vårtal, körsång och festligheter.
Vi har bildvisnings- och föredragskvällar några gånger per år.