Nyheter

Måndagen den 6 maj 2024 hade Olaus Petri Hembygdsförening sitt månadsmöte. Anita König visade bilder och berättade om Lindbergs Hattfabrik som Hanna Lindberg startade 1898, tillsammans med sin syster Maria. Hanna lärde sig yrket hos en tysk maskinleverantör och kunde sedan starta sin verksamhet i Örebro. 1913 ombildades verksamheten till...

Läs mer >

Olaus Petri Hembygdsförenings månadsmöte den 8 april gästades av Wivianne Högman från föreningen Riseberga Rediviva. Hon var i nunnedräkt och berättade om Riseberga Klosters historik och nunnornas liv från när jarlen Birger Brosa skänkte gården Riseberga till några nunnor i slutet av 1100-talet. Detta blev början till klostret. Klosterlivet följde...

Läs mer >

Olaus Petri Hembygdsförening hade sitt årsmöte 4 mars 2024. Årsmötesordförande Staffan Andersson ledde mötet där man kunde räkna till ett 50-tal medlemmar. Årsmötet beviljade föreningens styrelse ansvarsfrihet för 2023 och omvalde Tommy Eriksson som ordförande. Övriga styrelsen valdes och består av: Karl-Erik Johansson som kassör, Ulla Ekström, Annette Johansson, Sven-Eric...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Olaus Petri Hembygdsförenings målsättning är att värna om hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Vi försöker genom olika kontakter bevaka det förändringsarbete som ständigt pågår i vår del av staden. Vår hembygdsförening bildades år 1996 och har i dag ca 80 medlemmar. Föreningen är ansluten till...

Läs mer >

Aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]