Om oss

Olaus Petri Hembygdsförenings målsättning är att värna om hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Vi försöker bevaka det förändringsarbete som ständigt pågår i vår del av staden genom att fungera som remissinstans och delta i samråd med Örebro kommun. Vår hembygdsförening bildades år 1996 och har i dag ca 100 medlemmar. Föreningen är ansluten till Örebro Läns Hembygdsförbund och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Olaus Petri Hembygdsförenings målsättning är att värna om hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Vi försöker bevaka det förändringsarbete som ständigt pågår i vår del av staden genom att fungera som remissinstans och delta i samråd med Örebro kommun.

Vår hembygdsförening bildades år 1996 och har i dag ca 100 medlemmar. Föreningen är ansluten till Örebro Läns Hembygdsförbund och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen, som inriktar sin verksamhet i huvudsak mot nordöstra delarna av centrala Örebro, är öppen för alla med intresse för hembygdsfrågor oavsett bostadsort. Du är välkommen till någon av våra sammankomster för att känna Dig för om föreningen verkar intressant för Dig. Vi brukar träffas en gång i månaden under perioden höst – vår, vanligen i Betaniakyrkan på Venavägen, där vi då hyr möteslokal eller också gör vi studiebesök på något intressant ställe. Sommartid brukar vi göra en eller ett par utflykter.

Kontakta gärna någon i styrelsen för att få mer information. Medlemsavgiften är 150 kr/person.