Styrelsen 2020.

Ordf. Tommy Eriksson.              [email protected]

V.ordf. 

Kassör. Karl-Erik Johansson.      johansson-an[email protected]    

Anette Johansson.                        [email protected]

Sven-Eric Ardhage.                       [email protected] 

Ulla Ekström.                                 [email protected]

Kerstin Andersson.                       [email protected]

 Karl-Erik Garlöv.                            [email protected]

Märit Anhammer.                          [email protected]

Bengt Anhammer.                          [email protected] 

Ann-Ida Skyman.                             [email protected] 

Bo Ringström.                                  [email protected]

Revisorer: Staffan Andersson och Bo Haglund. 

Valberedning saknas. Hanteras av styrelsen tills vidare.

 

Cirkelledare: Bo Haglund.               bo.g,[email protected]

   

 

 

 

 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]