Om oss

Odensåkers Hembygdsförening bildades 1977 och verksamheten dedrivs i gamla Odensåkers pastorat d.v.s. socknarna Odensåker, Tidavad och Låstad. Binneberg tillhörde Odensåker men omfördelades vid kommunändringarna i början på 1960-talet och tillhör numera Värings pastorat. Föreningen har över 400 medlemmar. Föreningen förvaltar den enastående klockaregården Klockarbolet med byggnader från 1600-och 1700-talen. Gården förklarades...

Läs mer >

Öppethållande och utställningar inställda tills vidare!

Utställningar och öppethållande under lördagar och söndagar i Logården Odensåker är inställda tills vidare!

Läs mer >

Uppdatering av föreningens aktiviteter under förutsättning att gällande restriktioner, (4/5) inte ändras!

Aktiviteter som planeras att genomföras!! 

Söndag 14/6 kl. 17.30: OBSERVERA!!
Kyrkstigen startar från Tidavad till Odensåker. (Tvärsom mot tidigare aviserat pga. att kyrkan i Odensåker är rymligare). 

Följande är inställt av det som finns i vårt program:

6/6: Visning Urmakeriet
19/6: Midsommarfirandet

Lägeinfo. om medverkan i förstudien om LOVG, Landskapsobservatorium Västra Götaland

"Hembygden i landskapet"
är rubriken av delprojektet som berör hembygdsrörelsen i det större LOVG, (Landskapsobservatorium Västra Götaland).
En mindre arbetsgrupp är igång med föreningens dokumentation och beskrivning av dåtid, (före 1950), nutid, (efter 1950 till nu) och ett önskat eller förväntat framtidsperspektiv.
För en framtidsbild kommer årsklasserna 4-5 vid Tidavads...

Läs mer >

Avverkning i reservatet

För information till medlemmar och intresserade av reservatet i Odensåker!

Länsstyrelsen har genomfört ytterligare en avverkning i granskogsområdet i den nordvästra delen av reservatet, (mot bron över Tidan). Den första avverkningen var inte tillräcklig utan nu avverkades hela granbeståndet. Det var av helt akuta skäl och inget som har planerats.
Orsaken är att...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]