Om oss

Odensåkers Hembygdsförening bildades 1977 och verksamheten bedrivs i gamla Odensåkers pastorat d.v.s. socknarna Odensåker, Tidavad och Låstad. Binneberg tillhörde Odensåker men omfördelades vid kommunändringarna i början på 1960-talet och tillhör numera Värings pastorat. Föreningen har ca. 250 medlemmar. Föreningen förvaltar den enastående klockaregården Klockarbolet med byggnader från 1600-och 1700-talen. Gården förklarades som byggnadsminne 1995. Många aktiviteter och mycket arbete syftar till att ge kunskap om den rika kulturen och naturen i bygden. Den närbelägna Logården är naturreservat med ålderdomligt kulturlandskap. Föreningens hembygdsgård är Logårdens f.d. ladugård som byggts om och invigdes 1996. Den används till cafeteria som är öppen för allmänheten,  museum, samlingslokaler som även hyras ut för sammankomster, konferenser och fester. Byggnaden tjänstgör även som informationscentral för det fågelrika området omkring sjön Osten.
Hembygdsföreningen har en mycket varierande verksamhet med en mängd olika aktiviteter. Mest omtalat är midsommarfesten, spelmansstämman och motordagen som samlar mycket publik varje år . På programmet står förutom olika hantverk och utställningar också en teaterföreställning som varierat mellan lättsamma farser och egenhändigt skrivna bygdespel som skildrat episoder i gångna tider. Ett stort arrangemang har varit en konstrunda, "Östenrundan", där erkända konstnärer tillsammans med lokala hantverkare i södra Vadsbo och runt sjön Östen medverkar. Föreningsarbetet drivs genom ett antal arbetsgrupper som självständigt ansvarar för arrangemang som t.ex. tipspromenader, kägelspel, midsommarfest, riktade ungdomsaktiviteter mm. mm.
Föreningen äger och förvaltar även Urmakerimuseet i Tidavad. 
I samarbete med Låstad församling finns också en utställning av äldre skolmiljö i Låstad församlingshem, f.d folkskolan i Låstad.
I Logården har föreningen en omfattande klädsamling som uthyres till teaterändamål, maskerader och andra speciella tillfällen. (Vid frågor kontakta Ulla Berglund tel. 0706-956493).