Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen?

Medlemskapet i Odensåkers hembygdsförening kostar 125:- för enskild medlem och 200:- för familj.
Som familj räknar vi med hemmavarande barn upp till 25 år.
Har barn flyttat hemifrån före den åldern betraktar vi att person betalar eget medlemskap.

I medlemskapet ingår 1 ex. av förenings årsskrift och reducerad hyreskostnad om lokalerna i Logården önskas hyras, det förutsätter minst 2 års medlemskap.
Sätt in beloppet på bg. 457-5791 eller swisha 1235443890. Märk med namn och adress, gärna också tel.nr. och ev. e-post så vi kan nå er.

Föreningen har ett medlemsregister där personernas namn, adress, tel.nr, e-post och ev. barns namn och ålder finns upptagna.

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]