Nyheter

Program 2021

Här kommer Nyköpings hembygdsförenings preliminära program för 2021.  Att det är preliminärt beror på att vi inte vet hur pandemin utvecklas och vilka restriktioner som kan komma att utfärdas av Regeringen och Folkhälsomyndigheten. Vi har försökt att anpassa oss på så sätt att det under våren bara finns ett par utomhusaktiviteter medan...

Läs mer >

Nyköping hembygdsförenings årsmöte 2021, 19 juni

Lördagen den 19 juni höll Nyköpings hembygdsförening årsmöte i ordförande Eva Anderssons trädgård i 26 graders värme. Årsmötet inleddes med vackra sommarvisor av sånggruppen Septima och därefter följde parentation en tyst minut över medlemmar som gått bort under året. Därefter följde årsmötesförhandlingar, där Ulla-Britt Larsson valdes som mötesordförande och Carl...

Läs mer >

Om oss

Nyköpings hembygdsförening bildades 1977. Under denna tid förändrades staden kraftigt. Flera gamla, vackra och historiskt intressanta hus revs. Allt flera av stadens invånare protesterade mot vad de upplevde som en hänsynslös förstörelse. Ett av de gamla hus som stod på tur att rivas var Storhusqvarn. En kraftsamling gjordes av flera...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA BESÖKSMÅL

Välkommen till Gruvstigen på Hållet

January 1, 2021, 12:01 AM - December 31, 2021, 11:58 PM

Från medeltiden och fram på 1800-talet var Nyköping en betydande gruvstad. I staden fanns ett stort antal gruvor, speciellt i Hållet- och Brandkärrsområdet. Nyköping var också centrum för ett omfattande bergsbruk som bedrevs i sydöstra Södermanland. Det går ett stråk av malmförande berg genom hela Södermanland och speciellt i området från...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]