Nyheter

Nyköpings hembygdsförenings program för 2022

Bifogat finns vårt program för 2022. Just nu  (13 januari) känns det lite preliminärt då smittspridningen ökar i Sverige. Nya restriktioner kan komma från regeringen och Folkhälsomyndigheten. För närvarande kräver vi vaccinationsbevis och legitimation för inträde till våra berättarlördager i Stadsvakten.

NHF program 2022 slutlig

Genomförda aktiviteter 2022

Genomförda aktiviteter 2022

För aktiviteter genomförda under åren 2014 -- 2020 se flik i Menyn.

Genomförda aktiviteter 2021

Genomförda aktiviteter 2021

För aktiviteter genomförda under åren 2014 -- 2020 se flik i Menyn

Om oss

Nyköpings hembygdsförening bildades 1977. Under denna tid förändrades staden kraftigt. Flera gamla, vackra och historiskt intressanta hus revs. Allt flera av stadens invånare protesterade mot vad de upplevde som en hänsynslös förstörelse. Ett av de gamla hus som stod på tur att rivas var Storhusqvarn. En kraftsamling gjordes av flera...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA BESÖKSMÅL

Välkommen till Gruvstigen på Hållet

Alltid tillgängligt.

Från medeltiden och fram på 1800-talet var Nyköping en betydande gruvstad. I staden fanns ett stort antal gruvor, speciellt i Hållet- och Brandkärrsområdet. Nyköping var också centrum för ett omfattande bergsbruk som bedrevs i sydöstra Södermanland. Det går ett stråk av malmförande berg genom hela Södermanland och speciellt i området från...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]