Välkommen till Nyköpings hembygdsförenings hemsida

Aktuella aktiviteter 2018

  • OBS! Arrangemanget Rosenkälla Kulle och Assar Alexanderssons stadsvandring som var planerade till den 17 maj är flyttade till den 7 oktober för att då samordnas med Franciskusdagen.  Assars vandring är kopplad till arrangemanget Rosenkälla Kulle och kommer att ske i Rosenkällas omgivning.
  • 19 maj. Välkomna till Turista Hemmadagen. Som en del av denna arrangerar Nyköpings hembygdsförening en stadsguidning med Eva Rosell Henryson.  Start kl 11.00 vid torgbrunnen på Stora torget. Se mer info på annonser i tidningar och Nyköpingsguiden.
  • 2 juni kl 14.00 i Stadsvakten. Föredrag av Tommy Kägo om Sörmlands Nyheters historia. Detta ingår som en del av tidningens 125-årsjubileum. I Stadsvakten finns också en utställning om tidningens historia. Mer info kommer.

Program 2018, se nedanstående programblad

Program 2018 Nyköpings hbf

Kommande aktiviteter

Genomförda aktiviteter 2018

Valborgsmässofirande på Nyköpingshus, 30 april

 

På Valborgsmässoafton var det traditionellt Valborgsmässofirande vid Nyköpingshus. Ordförande i Nyköpings hembygdsförening Eva Andersson hälsade välkommen. Vårtalet hölls av gästabudsårets jubileumsgeneral Ulf Westman. W6-kören bjöd på traditionella vårsånger.
Nyköpings hembygdsförening har arrangerat Valborgsmässofirande på vallarna vid Nyköpingshus i 40 år. 1978 hölls vårtalet inne på borggården och flyttades efter ett par år ut på trappan till borggården där firandet sker idag.
I år var det lite problem med att få eld på brasan. Med stor hjälp av publiken och lite tändvätska blev det en fin valborgsmässoeld.

 

Getåolyckan 1912, Sveriges hittills svåraste tågolycka, föredrag av Mikael Andersson, 28 april

Lördagen den 28 april berättade historikern Mikael Andersson om Getåolyckan,
som hittills är den svåraste tågolyckan i Sverige.
Mikael Andersson berättade att oyckan skedde på grund av ett jordskred i ler- och gruslager i en brant sluttning ned mot Bråviken där järnvägen hade anlagts. Strax efter jordskredet kom ett tåg bestående av lok med tio vagnar som spårade ur och föll ned på en landsväg bredvid banvallen. Det stora antalet omkomna berodde inte främst på urspårningen i sig utan på att glödande kol satte eld på vagnarna där många passagerare satt fastklämda. Den geotekniska undersökningen av olycksplatsen som gjordes hade stor betydelse för utvecklingen av geotekniken i Sverige. Mikael Andersson beskrev den tragiska olyckan på ett mycket intressant och målande sett.
Detta var ett samarrangemang mellan Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum och Nyköpings hembygdsförening.

 

Stadsdelsvandring från Folkungavallen till Magniberg med Eva Rosell Henryson, 12 april

Torsdagen den 12 april,var det stadsdelsvandring med Nyköpings hembygdsförenings Eva Rosell Henryson som guide. Dagens stadsdelsvandring utgick från Folkungavallen och avslutades vid Magniberg. Eva Rosell Henrysons levandegjorde på ett intressant sätt vilka som levat, drivit företag och bott i byggnaderna längs vägen till Magniberg. Detta var speciellt intressant eftersom hela industriområdet längs Blommenhofsvägen skall omvandlas till bostadsområde. Speciellt intressanta var också Vicke Lindstrands kakelmålningar i gamla slakteriets kontorsbyggnad. Drygt 50 person var med på den mycket intressanta stadsdelsvandringen.Vi ser fram emot nästa…

 

Nordiskt gästabud på Nyköpingshus, 25 mars

Söndagen den 25 mars hölls ett Nordiskt Gästabud på Nyköpingshus.  Drygt 50 personer fick lyssna till ett mycket intressant föredrag av  Stina Palmberg Eriksson under rubriken ”Min familj i Finlands historia”, där Stina belysta sina släktingars liv i Finlands från 1809 och framåt. Under kvällen avnjöts dessutom en  mycket god buffé.
Arrangemanget var  ett samarrangemang mellan Föreningen Norden och Nyköpings hembygdsförening.

Claes Thor berättade om ”Thors buss”, 24 mars

Lördagen den 24 mars var det föredrag av journalisten Claes Thor. Claes är barnbarn till Ivan Thor som startade pionjärföretaget Thor buss 1921 och var verksam fram till 1969 i Södermanland, Östergötland och ut i Europa. De drygt 50 åhörarna fick vara med om en tur i Thors buss verksamhet från bussresor tur och retur Oxelösund – Nyköping, där Nyköping var ett nav i Södermanlands täta linjenät. Berättelsen om gengas och hemliga bussuppdrag i krigets skugga. Vi fick också lyssna till berättelsen om Ivan Thor en ”self-made man” och en mångsidig entreprenör

N A Svensson från igår till idag – Per och Lotta Svensson berättade,  10 mars

Lördagen den 10 mars, hölls i Stadsvakten, ett mycket intressant och välbesökt föredrag av Per och Lotta Svensson under rubriken: ”125 år av krämare Svensson. En berättelse över fyra generationer”. N A Svensson är troligtvis Nyköpings äldsta familjeföretag med deras 125 år. Ca 80 personer lyssnade på föreläsningen. Ordf. i Stadsvakten och Nyköpings hembygdsförening Eva Andersson tackade föredragshållarna för ett intressant föredrag

Hans, Henrik och Sigge berättade OS-minnen och om Gert Fredriksson, 24 februari

Lördagen den 24/2 berättade Hans och Henrik Nilsson och journalisten Sigge Johansson i Stadsvakten under rubriken:  ”Olympiska spel – Guld & Ära”. Publiken fick vara med om en vandring i hur det är att delta i Olympiska spel och om Gert Fredrikssons, Hans och Henrik Nilssons otroliga bedrifter inom sporten. Nyköpings har glädjande många idrottsmän som har satt Nyköping på kartan i Sverige, Europa och världen.Ett stort antal personer kom för att lyssna på de mycket intressanta föredragen.
Detta var ett samarrangemang mellan Nyköpings hembygdsförening och Stadsvakten – Nyköpings Kulturarvsmuseum.
Ordförande i Stadsvakten Eva Andersson tillika ordförande i Nyköpings hembygdsförening tackade föredragshållarna för intressant föredrag.

Årsmöte, 10 februari

Lördagen den 10 februari höll Nyköpings hembygdsförening årsmöte och firade samtidigt avslutningen på föreningens jubileumsår, dvs föreningens 40-åriga verksamhet.

Årsmötet inleddes av ordförande för föreningen Eva Andersson, som hälsade välkommen. Därefter visade och berättade Bildgruppen, genom Assar Alexandersson, Ronny Sagebrand och Hasse Johnsson, ett antal historiska bilder från Nyköping.

En hälsning via telefon kom från grundaren Bibi Rosengren.

Sven Erik Ohlsson valdes till ordförande för årsmötet och Eva Rosell Henryson till sekreterare.

Därefter ajournerades årsmötet. Anledningen till detta var att  Nyköpings Hembygdsförenings nya utvalda hedersmedlem skulle presenteras. Nyköpings hembygdsförening är restriktiv med att välja hedersmedlemmar och har under 40 år endast valt två tidigare. På dagens årsmöte presenterades tredje hedersmedlemmen, som är Håkan Norén. Håkan var med och startade Nyköpings hembygdsförening och har under alla år samarbetat med Nyköpings hembygdsförening dels genom utgivning av böckerna Nyköpings historia del 1 och 2. Han skriver också kontinuerligt i Nyköpings hembygdsförening bok Nyköping i våra hjärtan och håller föredrag och mycket mer.

Vi förhandlingarna omvaldes omvaldes Eva Andersson som ordförande och samtliga styrelseledamöter och suppleanter  blev antingen omvalda på två år eller har ett år kvar på sitt mandat. Styrelseledamöter och suppleanter är: Bengt Sjögren, Eva Rosell Henryson, Lars Andersson, Carl Gedda, Mats Johnson, Siv Lindeborg , Gudrun Engquist och Hans Karlsson. Till revisorer omvaldes Ulla-Britt Larsson och Jan-Erik Carlsson.  Som valberedning omvaldes Fredrik Lindeborg och Eric Midfalk.

148 personer kom för att lyssna. Ett stort tack till alla som kom.