Välkommen till Nårunga Hembygdsförening!

Det nya året har ju börjat ganska ljummet får man väl säga, vintern har aldrig riktigt tagit fart. Men vår hembygdsförening har planerat lite aktiviteter för kommande år.