Om oss

Vi har alla ett ansvar som kulturbärare av det arv vi förvaltar ifrån tidigare generationer.

Här har våra förfäder bott och arbetat sedan århundrade tillbaka, odlat våra åkrar och skapat sin försörjning, med från början mycket enkla metoder. Att följa den utvecklingen som skett är en spännande historia där man kan följa människorna och deras livsöden.

Det finns många enskilda personer som i gångna tider gjort stora insatser och varit föregångsmän och -kvinnor. Vi har inom socknen namn som bönderna Lars i Tränningen och Anders Bengtsson o Nordhult, vilka båda fått medalj för medborgerlig förtjänst. Andra framstående personer och medaljörer är barnmorskan Charlotta Andersson och kyrkovaktmästaren och lantbrevbäraren Linus Andersson och prästfrun Constansia Rödholm.

I vår hembygdsförening försöker vi dokumentera torp och gårdar. Vi sätter upp skyltar där det en gång varit bebyggelse och där det nu kanske bara finns några få grundstenar kvar. I den strukturomvandling som vårt område har genomgått är det viktigt att vi tar tillvara på och minns våra förfäders insatser.

Vi vill också lyfta fram vår hembygd med hela dess spännande historia och medverka till en levande landsbygd i vår nutid.