Välkommen till Misterhults hembygdsförenings hemsida!

Hemsidan är under uppbyggnad och kommer succesivt att påföras aktuella händelser, material från torpinventeringen, med kartor och boende. Även fotografier från Misterhult kommer att vara aktuellt.

Torp och gårdar flyttas till Bygdeband, och håller på att byggas upp, se detta

Hembygdsparken finns beskriven under Bygdeband

Läs om Nils-Gunnar Petersson berättelse om hembygdsföreningens första 75 år

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter