Bli medlem

Om Du vill bli medlem kan Du kontakta Carola Algotsson, telefon 070-859-2074 eller

skicka ett mail till [email protected] och skriv ner Ditt namn och adress och helst också telefonnummer och mailadress!

eller skicka ett brev till vår adress Mistravägen 7, 572 95 Figeholm

Medlemsavgiften är 50 kr/år eller 100 kr för hel familj för 2022.

Bankgiro 5343-1433