Inspirationsdagar om arkiv 28 och 29 november

Välkommen till två inspirerande dagar i arkivens tecken med olika föredrag om allt från Riksarkivets 400-årsjubileum, intressanta boksläpp, marknadsföring av arkiv och släktforskning och mycket mer. Den 28 november börjar vi dagen på Kalmar läns museum och den 29 november träffas vi på Västerviks museum. Ingen föranmälan behövs.

Länk till programmet

Inspirationsdagarna är ett samarbete mellan Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena, Kalmar läns Arkivförbund, Kalmar kommun, Kalmar läns museum, Västerviks museum och Vimmerby kommun.

Stiftelser och fonder att söka pengar från

Titta på listan över ett antal fonder och stiftelser hembygdsföreningar kan söka pengar från. Länk till listan.

Bilder från Bötterumsmässan

Titta på Kalmar läns museums bilder från mässan.

Lisbeth Svensson får gata uppkallad efter sig

I samband med att Ljungby hembygdsförening firade sitt 80-årsjubileum meddelade Kalmar kommun att föreningens ordförande – tillika länsförbundets ordförande -Lisbeth Svensson fått en gata uppkallad efter sig i Ljungbyholm.

Östra Småland om att Lisbeth Svensson fått en gata uppkallad efter sig.

P4 Kalmar om att Lisbeth Svensson får en gata uppkallad efter sig.

Barometern om Ljungby hembygdsförenings 80-årsjubileum och att Lisbeth Svensson fått en gata uppkallad efter sig (betallänk)

Kalmar läns Hembygdsförbund

Den 9 mars stängdes vårt kansli i Fagerhult och vår hembygdskonsulent har avslutat sin tjänst. Tjänsten är tillsvidare vakant. Verksamheten bedrivs därför av förbundets styrelse.

Ordförande Lisbeth Svensson
E-post: [email protected] Mobil: 076-852 11 88

Vice ordförande Monica Björklund – Stenmuren redaktionellt material
E-post: [email protected] Mobil: 070-853 04 10

Sekreterare Ingrid Fröström – Stenmuren prenumerationer, medlemsregister
E- post: [email protected] Mobil:  0709-42 59 71

Kassör Ann-Marie Hagelin – ekonomi, fakturor
E-post: [email protected] Mobil: 070-384 69 62

——————————————————————————————

Kalmar läns Hembygdsförbund är en sammanslutning av hembygdsföreningar på fastlandet och på Öland där 26 508 medlemmar i dag är anslutna.

Vår uppgift är att verka för vården och tillgängliggörandet av våra kulturmiljöer och att värna vårt läns spännande kulturhistoria.

I samarbete med andra aktörer i länet arbetar vi även med turism- och landsbygdsutvecklingsfrågor. Vi är en samarbetspartner i olika utvecklingsprojekt.

Vi hjälper enskilda föreningarna vid projektansökningar och anordnar utbildningar.

Vi verkar för att våra hembygdsgårdar ska vara mötesplatser för människor, där man hämtar inspiration och kunskap. Vi vill förmedla att hembygdsrörelsen är öppen för alla, oavsett bakgrund.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter