Om oss

Välkommen till Misterhults hembygdsförenings hemsida!

I Hembygdsparken kan Ni komma när som helst för att ta en medhavd fika, eller bara sitta ner en stund och njuta av den vackra omgivningen.

På Hemsidan kommer succesivt påföras aktuella händelser, som årsmöte, hembygdsdagen mm.

Tidigare gjorda arbeten kopplat till Misterhults socken kommer att skannas in och läggas ut. Dessa är oftast i pdf-format, varför man måste ladda ner dem till sin egen dator för att kunna öppna dem. Dessa kommer att läggas in i Ögonvittnesberättelser

Grönöstugan och Hasselbacksstugan har renoverats under 2018, se detta

Från Tuna häradsrätt har lagts in mål med anknytning till Misterhult. Fn ligger ett tiotal där, och kommer att fyllas på. Man får en levade upplevelse av människor på 1600-talet, även om det är en pressad situation för de inblandade i målen.

Bönder och små-brukare på 1900-talet finns Hushållningssällskapets inventering från 1914 samt en förteckning över mjölkbönder från 1950 och 60-talet.

Orts- och släktdata finns digitaliserade längder från äldre tider som landskapshandlingar, mantalslängder mm

Torp och gårdar har flyttats till Bygdeband, och uppdateras kontinuerligt, se detta

Hembygdsparken finns beskriven under Bygdeband

Om Du vill bli medlem kan Du kontakta någon i styrelsen eller betala in medlemsavgift per plusgiro 17 96 70-5. Medlemsavgiften 2019 är för 50 kr för enskild medlem eller 100 kr för hel familj. Glöm då inte namn och adress!