Välkommen till liens fantastiska värld! I sommar har du möjlighet att delta på en inspirationsdag i lieslåtter och ängsskötsel. Jenny Nilsson, Pantersnigeln Äng & Trädgård, visar och lär ut slåtterteknik, bryning och skärpning med fokus på s.k. knackliar.
Även slipning av slipliar demonstreras. Full utrustning finns att låna på plats, men ta gärna med egna liar för bedömning och rådgivning. Längdanpassade orv, knack- och slipblad samt kringutrustning finns till försäljning. Vi är utomhus hela tiden så ta ”kläder efter väder.” Medtag egen lunch- och fikakorg. Toalett samt dricksvatten kommer att finnas på platsen.
Observera att det är begränsat antal deltagare. Först till kvarn.

Mer information om Jennys verksamhet:
https://www.facebook.com/pantersnigeln, https://www.instagram.com/swedishscythemafia/

Tid: Måndag 10 juli kl. 9.00- 16.00
Plats: Lövånger. Anmälda får vägbeskrivning via mail
Anmälan: Kunskapsdag i lieslåtter, Lövånger | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)
Frågor: Kontakta [email protected]  eller tel. 010-2254260.
Kostnad: Gratis. Tänk på att många vill vara med, har du anmält dig men får förhinder – avboka din plats i tid. En avgift kan komma att tas ut vid ogiltig frånvaro.
Aktiviteten finansieras av landsbygdsprogrammet för Sverige 2014–2020 inom projektet Bevara och utveckla ängs- och betesmarker. 


Förening:

Lövångers Hembygdsförening

Skapad av: Katarina Lundqvist (2023-06-25 09:30:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Katarina Lundqvist (2023-06-25 09:36:40) Kontakta föreningen