Boksläpp i höst

Två gånger – två platser

Med anledning av att det i år är 175 år sedan den svenska folkskolan startade ger Västerbottens läns hembygdsförbund ut en antologi med synpunkter på och erinringar om det som så småningom blev grundskola för alla. Ris och ros från en rad personer med erfarenheter inifrån skolvärlden, inte endast som elever.

Välkommen till Bureå eller Umeå. Specialpris på boken under dagarna.

Lördag 25 november kl 10.30 | Bureå hembygdsgård, Bureå

Lördag 2 december kl 11 | Västerbottens museum, Umeå

Bosse Nilsson hedrad

Vår ordförande Bosse Nilsson har av humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utsetts till hedersdoktor.

Stort grattis

Mer information 

Bli mer digital

Under våren erbjuder vi utbildning vid tre tillfällen –
Umeå 23 mars,
Skellefteå 27 april
Lycksele 6 maj
Alltid kl 10–15

Läs mer i senaste nyhetsbrevet.

Presentationer från ordförandeträffen i Lycksele 19 november

Kulturmiljö Lycksele kommun

Länsstyrelsen

Västerbottens museum byggnadsvård

Västerbotten genom tiderna

Efterlängtat nytryck av en sedan länge slutsåld klassiker, som berättar länets historia utifrån de miljöer och kulturminnen som finns runt om i Väster­botten, utifrån det vi ser i landskapet, i städerna och i byarna omkring oss.

Det handlar om den västerbottniska särarten, om det som är typiskt och speciellt för vårt län. Boken ger inte bara en historisk översikt, utan den fungerar också som ett uppslagsverk till vår kulturhistoria och som en nyckel till tolkningen av kulturspåren.

Vi får veta hur människorna har levt i Västerbotten från förhistorisk tid till nutid, hur man utnyttjat naturresurserna, hur man byggt och bott, hur man färdats, vilka kontakter man haft med omvärlden, vad central­maktens påbud betytt för länets invånare, och mycket annat.

Endast 195 kronor på Västerbottens museum, och är du en av länets föreningar får du köpa den för 115 och behålla vinsten vid vidareförsäljning. Kontakta redaktör Anders Björkman så ordnar han leverans.